Naše výrobky

Spoločnosť KVANT bola založená v roku 1995. Počas svojej existencie dosiahla významný úspech v oblasti vedy, výskumu a výroby didaktických pomôcok. Zameriavame sa na učebné pomôcky na fyzikuoptiku a mechaniku - pre všetky typy škôl. 95 % našej produkcie smeruje na export do takmer všetkých krajín EÚ, USA, Japonska, Ruska, Izraela, Arabských emirátov, atď.

Našimi distribútormi sú najznámejší svetoví výrobcovia učebných pomôcok ako napr.: Cornelsen Experimenta, 3B Scientific, Sciencéthic, Pasco, Timstar, Conatex a iní. 

O vysokej kvalite a pedagogickej hodnote našich produktov svedčia mnohé ocenenia a odozvy, ktoré získavame pri účasti na svetových výstavách - WORLDIDAC Basel, WORLDIDAC Astana, BETT London, WORLDIDAC Mexico.

Medzi naše najpredávanejšie a najobľúbenejšie výrobky na Slovensku i vo svete patria:


Päťlúčový laser Elektronik

Nová verzia LG5/635 zvyšuje komfort výuky geometrickej optiky. Má všetky výhody LG5/635 a navyše nepotrebuje clonku na zakrývanie lúčov. Pomocou tlačidla sa prepína do predvolených módov: všetky lúče (1,2,3,4,5) svietia, tri lúče (1,3,5) svietia, tri lúče (2,3,4) svietia, jeden lúč (3) svieti. Spolu s GON alebo GON+ umožňuje pohodlnejšie to, čo LG5/635. Dodávaný s napájacím zdrojom a batériovým puzdrom.

Súprava Geometrická optika názorne

Praktická a názorná zostava, obsahujúca množstvo plochých modelov šošoviek a zrkadiel rôznych polomerov a tvarov. Všetky prvky sú na magnetických podložkách, ktoré sa dajú pripevniť na bielu prenosnú magnetickú tabuľu. Výhodou súpravy je veľká názornosť a dobrá viditeľnosť svetelných lúčov, ich prechodu cez optické prvky. Tým je možné názorne ukázať správanie svetelných lúčov prechádzajúcich jedným alebo viacerými optickými prvkami, čo umožňuje demonštrovať funkciu základných optických prístrojov (ďalekohľad Galileiho, Keplerov, model oka, korekcie očných vád, fotoaparát a pod.).

Spektrometer SPECTRA 1

Spektrometer je prístroj, ktorý je navrhnutý na skúmanie viditeľnej časti svetelného spektra od 360 nm do 940 nm s dostatočnou citlivosťou, a tak je s ním možné uskutočniť celú škálu rôznych experimentov. Spektrometer je vybavený všetkými potrebnými prvkami umožňujúcimi presné meranie - od vstupnej štrbiny až po detektor. Svetelný signál vstupuje do prístroja, kde je potrebné umiestniť flexibilné optické vlákno, takže spojenie s experimentmi už nemôže byť jednoduchšie. Dátové prepojenie s počítačom je cez USB 2.0 rozhranie, ktoré je konfigurované a pripravené na použitie. Stačí zasvietiť na štrbinu alebo na pripojené vlákno, prepojiť prístroj s počítačom a môže sa začať s experimentovaním.