Fyzikálne laboratóriá

Odborné laboratóriá (chemické, fyzikálne, biologické, ekologické a ich ľubovoľné kombinácie, vrátane doplnenia výpočtovou a multimediálnou technikou)

a) učebne sú spracúvané komplexne -nábytok a projekty na rozvody médií (voda, plyn, elektrina, odpad), realizácia rozvodov, revízne správy, vybavenia učebnými pomôckami a technikou

b) laboratóriá môžu byť vybudované buď ako úplne nové alebo zrekonštruovaním už existujúcich laboratórií

c) môžu byť budované na etapy - t.j. najskôr sa vybuduje pracovisko učiteľa, ktoré je plne pripojené na média, až neskôr sa dodatočne pripoja žiacke pracoviská

d) laboratóriá môžu slúžiť:
- ako kmeňové učebne - všetky stoly sú výškovo určené na prácu v sede
- ako kombinácia učebne a laboratória - časť stolov je možné využiť na prácu v sede a časť na laboratórne práce v stoji
- len ako laboratórium - všetky stoly sú určené na laboratórne práce v stoji 

e) konkrétna podoba učebne je výsledkom kombinácie požiadaviek a finančných možností školy

V UČEBNIACH RIEŠIME…

 • ideálne usporiadanie
 • učitelské pracovisko
 • žiacke pracovisko
 • stoličky
 • digestor
 • drezová skrinka
 • centrálne ovládánie učebne
 • rozvody plynu
 • rozvody vody a odpadu
 • rozvody elektroinštalácie
 • skrine na pomôcky
 • skrine na chemikálie
 • tabule a nástenky
 • projekčný systém
 • zatemnenie
 • osvetlenie
 • podlahové krytiny
 • projekty a revízie
 • pokyny k odbornej učebni
 • a dalšie