Multimediálne učebne

Multimediálne učebne

Učebne výpočtovej techniky môžu byť riešené úplne jednoducho, t.j. budú vybavené iba počítačmi a základnou výpočtovou technikou alebo prepracovane, t.j. zariadené množstvom multimediálnych doplnkov (datavideoprojektor, interaktívna tabuľa, vizualizér,...atď.) a so zatemnením miestnosti. Vždy je rozhodujúci účel, na aký má byť daná učebňa využívaná. Našou snahou je, aby výsledné riešenie bolo optimálne nielen pre praktické využívanie, ale tiež aby nebolo zbytočne predražené.