Zmena v portfóliu LANGMaster

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dôsledku reštruktualizačných zmien vo firme LANGMaster sa výrazne mení produktové portfólio spoločnosti LANGMaster. Od 1.apríla 2011 spoločnosť LANGMaster ukončuje predaj nasledujúcich produktov pre školy:

  • Matematika
  • Prírodoveda
  • Dejepis
  • Zemepis
  • Fyzika
  • Biológia
  • Chémia
  • Vedomosti v hrsti
  • Veľká školská encyklopédia
  • Dobrodružstvo poznania