Kolorimetre

Kolorimeter Sciencescope je populárny prístroj ponúkajúci cenovo dostupné riešenie pre spektroskopické merania v školskej chémii. Hlavné výhody zariadenia je najmä robustné dizajnové riešenie a jednoduché používanie.

Zariadenie je napájané 9V batériou alebo externým nabíjaním. Využijete ho ako samostatný kolorimeter. Po pripojení k softvéru Datadisc a rozhraniu Sciencescope slúži ako senzor.

Stlačením kalibračného tlačidla sa kalibrácia vykoná automaticky. Kolorimeter používa kyvety štandardnej veľkosti.

Použitím LED technológie je možné navoliť rozsah dostupných vlnových dĺžok a tak poskytnúť 6 spektrálnych pásov bez použitia filtrov alebo pohyblivých, či vyberateľných súčastí.

Popis: 

 • Priepustnosť 0-100%
 • Absorbcia 0 - 2.4
 • Najkratší odporúčaný vzorkovací interval 1 s
 • 2 ovládacie tlačidlá
 • obsahuje 9V PP3 batériu

Dostupné rozsahy:

 • Červená, použitá vlnová dĺžka 650nm
 • Červená, použitá vlnová dĺžka 629nm
 • Žltá, použitá vlnová dĺžka 590nm
 • Zelená, použitá vlnová dĺžka 525nm
 • Modrá, použitá vlnová dĺžka 470nm
 • Fialová, použitá vlnová dĺžka 428nm

Experiment meranie prechodu svetla

Študenti môžu použiť kolorimeter na meranie transmitancie svetla cez vzorku zmesi pepsínu a vaječného bielka.

Kyvetu medzi jednotlivými meraniami zohrievajte vo vodnom kúpeli. Na snímanie teploty a priepustnosti vzorky v časových intervaloch 10 minút sme použili merací panel. Po 10 minútach zohrievania sa vykonali vždy tri merania.

Na začiatku bola vzorka takmer nepriehľadná, prepustila iba 30% svetla.

Ako vidieť na grafe, postupne priehľadnosť vzorky rastie a po 60tich minútach cez vzorku prejde až 80% svetla.

Experiment jasne dokáže a znázorní vplyv enzýmu pepsín na vaječný bielok.