Príslušenstvo

Podnos na 1 merací panel - 27300203 

Uskladníte prehľadne 1 merací panel spolu s príslušenstvom a dva senzory.
 

Podnos na 5 meracích panelov - 27300204 

Uskladníte 5 meracích panelov s príslušenstvom.
 

Stojan na merací panel - 27300206 

Stojan je vhodný pre všetky typy dodávaných meracích panelov.
 

Hrudný pás - 27300212 

Pri použití so senzorom tepu umožnuje merať rýchlosť srdcového tepu počas cvičenia.
 

Súprava Faradayov zákon - 27300214 

Faradayov zákon sa s pomocou tejto súpravy kompatibilnej s Logbook Senzormi prúdu 1 volt a 100mA stane zábavou.
 

Držiak senzoru (5ks) - 27300215 

Pomocou originálnych tyčí jednoducho a účinne upevníte všetky senzory do laboratórnych stojanov.
 

Sonda s malou tepelnou kapacitou - 27300223 

Používa sa s radou objemových senzorov na zobrazenie teplotných zmien v plyne pri zmenách tlaku.
 

Súprava rotácia - 27300224 

Kladky dvoch veľkostí a kovové platne poslúžia napr. pri skúmaní zachovania uhlovej hybnosti.
 

Striekačka so sondou - 27300225 

Kompatibilná so Senzorom objemu 60cm a Senzorom teploty / termočlánkom. Spája v sebe striekačku,v ktorej pieste je zabudovaný termočlánok na meranie teploty.
 

Súprava sila - 27300053 

Pružiny, háčiky a pingpongová loptička pre rôzne experimenty so silovým senzorom.
 

Mikrofón - 27300063 

Pripojený na PC je tento mikrofón ideálny na zaznamenávanie zvukového vlnenia pomocou zvukovej karty PC a softvéru Datadisc.
 

Súprava atmosférický kyslík - 27300069 

Náustok, trubica a konektor na analýzu dýchania človeka.
 

Súprava tlak - 27300079 

Doplnková sada k diferenčnému senzoru tlaku 1kPA slúži na zostavenie potometra, stetografu a spirometra.
 

Adaptér na mikroskop - 27300193 

Dopnok ku Kamere pre videomerania zmení akýkoľvek laboratórny mikroskop na kvalitný digitálny mikroskop.