DUNAJ - príbeh rieky

Radi by sme Vám predstavili na Slovensku výnimočný produkt - vzdelávací multimediálny produkt o rieke Dunaj, desiatich krajinách, ktorými preteká, živote ľudí okolo rieky, prírode a ľudských aktivitách okolo nej. 150 stručných a zrozumiteľných, tematicky zameraných infopanelov, viac ako dvesto fotografií, kontrolné otázky a sekvencie z pôvodného slovenského dokumentárneho filmu danubeStory, ktorý približujú súčasný život v Európe pri rieke, ktorá je čiarou života kontinentu. Materiál je prehľadne spracovaný po častiach pomocou prehľadného menu s pridaním materiálov, využiteľných pre interaktívne tabule, napríklad na hodinách zemepisu, geografie, občianskej náuky, prírodopisu, etiky alebo aj predmetu Človek a svet práce a ďalších. Žiakom a študentom poskytne prehľad o živote v súčasnej Európe, množstvo prekvapivých faktov o Dunaji a regiónoch okolo neho a pohľady do osudov dvadsiatich rôznorodých ľudí. Fakty prezentované na pozadí pútavých príbehov si žiaci a študenti prirodzene osvoja bez toho, aby si vôbec uvedomili, že sa vlastne učia.

O čom je toto DVD?

Základ výukového DVD tvoria prezentácie vo formáte pps (PowerPoint). Tie obsahujú časti slovenského audiovizuálneho diela, dokumentárneho filmu danubeStory. Film finančne podporil Audiovizuálny fond.

Základné informácie o každej podunajskej krajine a videá z nich a z ich charakteristických častí dopĺňajú pohľady do príbehov ľudí pri Dunaji. V každej krajine rozprávajú dvaja ľudia rôznych profesií, ktorí dopĺňajú obraz o krajine.

Od Čierneho lesa v Nemecku po Čierne more na hraniciach Rumunska a Ukrajiny. Bohatstvo, bieda. Skalnaté kaňony aj nekonečné roviny. Okolo jedinečného toku plynie kopa príbehov. Všetci hrdinovia príbehov rozprávajú vlastným jazykom, aby bola zrejmá rozmanitosť ľudských osudov a zdôraznené množstvo rozličných kultúr.

Počas celého filmu plynú slovenské titulky. Tie sú k dispozícii aj počas rozprávania komentátorky. Zostávajú ako pedagogický prostriedok vnímania písaného textu.

Dalšie informácie nájdete na informačnom letáku k DVD DUNAJ - príbeh rieky

Ukážka z výučbového DVD Dunaj príbeh rieky

Prehrať video na vimeo.com

O filme danubeStory

Dokumentárny film danubeStory nakrútili slovenskí novinári Jana Čavojská a Vladimír Kampf. Všetky príbehy, ktoré sprostredkovávajú, sú autentické. Od začiatku mysleli na to, aby bol vhodný aj pre študentov a jednoduchosť podávania informácií a podania príbehov bolo zrozumiteľné aj pre malých divákov.

Počas nakrúcania prešli celú dĺžku Dunaja, 3000 kilometrový tok, tam a naspäť minimálne trikrát. Dovedna viac než 18000 kilometrov po zemi. Minimálne raz celú rieku preplávali tam a späť na nákladných a osobných lodiach. To je ďalších 6000 kilometrov.

Ukážka z dokumentárneho filmu DanubeStory

Vo filme rozprávajú aj:

  • Muzikant z Džudžulešti, Moldavsko
  • Biológ a podvodný fotograf z Bodíkov, Slovensko
  • Lodiar, výrobca tradičných drevených bárok z Wesenuferu, Rakúsko
  • Správca najstaršieho mosta v Budapešti, Maďarsko
  • Biofarmár, jeden zo strážcov prameňov Dunaja v Čiernom lese, Nemecko
  • Galerista z mestečka Novi Banovci pri Belehrade, Srbsko
  • Fotografka z Reni, Ukrajina