Softvér DoTest4 a EduBase2

DoTest4

Pripravujte rôznorodé testovacie otázky a obohaťte ich vďaka integrovanému editoru textu o obrázky, tabuľky, vzorce a ďalšie. Využitím rôznych typov testovacích otázok spestríte žiakom skúšanie. Zaradením Vašich pripravených databáz do stromovej štruktúry napomáhate udržať v otázkach poriadok a prehľad.

Zostavenie rôznorodých testov pre každú príležitosť
Pri vytváraní testu využite testovacie otázky z jednej alebo viac databáz otázok a pohrajte sa s rôznymi variantmi nastavenia testu. Bude chcieť otázky vyberať sami alebo sa necháte prekvapiť vždy iným náhodným výberom? Nech je to akokoľvek, program otázky a ich odpovede pred každým skúšaním vždy znovu zamieša a test bude zakaždým iný.

Cena: Na vyžiadanie

EduBase2

Program EduBase2 je jedinečný systém určený na prípravu vyučujúceho/ prednášajúceho na vyučovanie. EduBase2 poskytuje užívateľovi prehľadný zdroj dostupných informácií triedených podľa tematických celkov učiva a zároveň nástroje potrebné k písaniu a tvorbe vlastných výučbových podkladov.

Vďaka svojej variabilite nájde program EduBase2 uplatnenie vo všetkých typoch škôl, školiacich stredísk a vzdelávacích organizáciách, ale tiež vo firmách a inštitúciách, kde prebiehajú pravidelné školenia či preskúšavania zamestnancov. Všetky učebné texty, zaujímavosti, obrázky, poznámky k vyučovaniu, otvorené i testové otázky, videá, animácie, prezentácie či súbory si ľahko uložíte a zatriedite pre neskoršie použitie. Pred samotným vyučovaním z uložených zdrojov zostavíte výučbový materiál – postupnosť informácií, ktoré vyberiete z rôznych tematických celkov a určíte, v akom poradí a akým spôsobom budú pri výklade použité.

Ak sa už rozhodnete prezentovať výsledný výučbový materiál pomocou projektora s využitím interaktívnej tabule, v počítačovej učebne, na internete alebo v tlačenej forme, potrebné nástroje máte priamo v programe. Unikátne riešenie tlačových zostáv umožní vytlačiť výučbový materiál na papier, prípadne ho publikovať vo formáte PDF. V spojení s rozšíreným EduBase WEB získate kompletné e-learningové riešenie - zostavený výučbový materiál sa stane dostupným priamo pomocou internetového prehliadača. Samozrejmosťou je jednoduchá výmena tematických celkov učiva medzi užívateľmi programu.

Cena: Na vyžiadanie