Softvér LanSchool

Štruktúra programu zohľadňuje požiadavky na Váš čas a schopnosti. Je vytvorený tak, aby inštalácia a ovládanie boli pre Vás jednoduché a intuitívne. Žiadny iný program nie je tak jednoduchý na inštaláciu a obsluhu, ako práve LanSchool.

V súčasnej dobe sú učitelia vedení k používaniu moderných technológií vo vyučovacom procese. Počítače sú v tomto výborným pomocníkom, ale môžu tiež „rozptyľovať“ žiakov pri vyučovacom procese. Napríklad internet , emaily alebo počítačové hry sú takýmito nežiaducimi prvkami. Program LanSchool odstraňuje tieto nežiaduce prvky tým, že učiteľ zadá zo svojho počítača zdieľanie obsahu svojej obrazovky na ostatné študentské počítače.
Týmto je zamedzené študentom rozptyľovať sa inými nežiaducimi prvkami, takže učiteľ sa môže venovať plne svojej prezentácii a tým učiť viac efektívne. Jednoduchým spôsobom môže takto vyučovať a prezentovať pomocou rôznych programov, aplikácií a žiaci uvidia na svojich monitoroch iba to, čo prezentuje vyučujúci. Program LanSchool je určený pre počítačové učebne, kde sú počítače navzájom zosieťované. Žiadny iný program nie je tak jednoduchý na inštaláciu a obsluhu, ako práve LanSchool. Vytvára skutočne efektívne pracovné prostredie a umožňuje priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi, čím sa pre učiteľa stáva výborným pomocníkom vo vyučovacom procese.

MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA JE 10 LICENCIÍ!

Program LanSchool získal prestížne medzinárodné ocenenie Technology and Learning Awards of Excellence. Súčasťou nezávislej komisie sú učitelia, IT odborníci a školitelia z celého sveta.

Názov Kód Cena s DPH  
LanSchool - licencia na 1 PC(ročný udržovací poplatok) 15300028C 38,76 €