Terasoft

Ponúkame produkty od spoločnosti:

Cenník

WWW Terasoft: http://www.terasoft.cz/sk/O firme:

Firma Terasoft pôsobí na Slovensku aj v Českej republike a jej učebnice a knihy boli viackrát ocenené na najvyšších úrovniach. Špecializáciou sú učebnice pre prvý a druhý stupeň základných škôl a zároveň vydania určené na prípravu pre prijímacie skúšky.