Učebnice od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

Predstavujeme vám učebnice od najlepšieho európskeho učiteľa fyziky za rok 2017 – od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD. z Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine