Výučbový softvér Sunflower

Softvér Sunflower je výhercom ocenení za najlepší výučbový softvér ako napríklad ocenenie spoločnosti BETT ,,Najlepší výučbový softvér výstavy učebných pomôcok roku 2011“ a spoločnosti ERA ,,Najlepší výučbový softvér roku 2010“.

Začiatok školského roka sa blíži a my Vám ponúkame jedinečnú možnosť vybaviť Vašu školu najlepším interaktívnym softvérom pre rok 2010 podľa medzinárodnej organizácie ERA!Výučbový softvér Sunflower je pomôcka pre učiteľov fyziky, chémie a biológie, s množstvom experimentov, testov a názorných vysvetlení. Tento softvér pomáha učiteľom rozvíjať samostatné myslenie u žiakov názorným spracovaním jednotlivých tém, experimentov, do ktorých si žiak zadáva parametre i záverečnými testami. Vďaka tomu si študenti učivo osvoja veľmi hravou a účinnou formou, pri ktorej si precvičia aj samostatné myslenie a logiku.

Výučbový softvér Sunflower:

 • Fantastická, názorná interaktívna výučba prebudí u Vašich študentov záujem o VÝUČBU. Budete s radosťou učiť žiakov , ktorých zaujmú prírodovedné predmety
 • Multimediálna učebnica Sunflower learning je určená na doplnenie učiva pre predmety: biológia, fyzika, chémia
 • Tento výučbový softvér je plne grafický. Obsahuje kvízy, testy a tematické vyučovacie hodiny
 • Množstvo grafov a ilustrácií pre jednoduché zapamätanie si učiva a pre ešte rýchlejšie pochopenie danej látkyTento program si môžete zakúpiť v následných prevedeniach:

 • Licencia na počet PC - to znamená, zakúpite si toľko licencií, na koľkých PC chcete výučbový softvér používať. 
 • On-line licencia je určená na používanie tohto softvéru on-line pomocou prístupového mena a hesla, ktoré obdrží jedna osoba a tá potom ďalej rozhoduje o tom, komu prístup pridelí a komu nie v rámci školy. Výhodou tejto verzie je neobmedzená inštalácia pre učiteľov i žiakov.

Biológia

 • Multimediálna učebnica Sunflower biológia je plne interaktívny výučbový softvér na predmet biológie či prírodopisu
 • Obsahuje učivo od buniek, cez rastliny až po funkcie ľudského tela.
 • Toto učivo je obohatené o názorné príklady, pokusy, pracovné cvičenia, kvízy, pokusy a testy.

Chémia

 • Multimediálna učebnica Sunflower chémia, je plne interaktívny výučbový softvér na predmet chémie
 • Obsahuje učivo chémie od základov atómov cez periodickú sústavu prvkov až po náročnejšie chemické pokusy a rovnice.
 • Toto učivo je obohatené o názorné príklady, pokusy, pracovné cvičenia, kvízy, pokusy a testy.

Fyzika

 • Multimediálna učebnica Sunflower fyzika, je plne interaktívny výučbový softvér na predmet fyziky.
 • Obsahuje učivo fyziky od nukleárnej fyziky až po pokusy a názorné príklady využitia fyziky v živote.
 • Toto učivo je obohatené o názorné príklady, pokusy, pracovné cvičenia, kvízy, pokusy a testy.

Sme si istí, že Vás tento softvér zaujme a presvedčí!

Demoverzia: v prípade záujmu nás kontaktujte na obchod(at)kvant.sk