Mechanika prúdenia a hydrológia

ZÁKLADY MECHANIKY PRÚDENIA
potrubná sieť, hydrostatika, tlakomery, hydrostatický tlak, plávajúce teleso, vizualizácia prúdnic, viskozita, Venturiho trubica, Bernoulliho zákon, laminárne a turbulentné prúdenie, Osborno-Reynoldsov pokus, statický a dynamický tlak, trenie v potrubí, meranie rýchlosti prúdenia, vírový prietokomer, výtok z otvoru, vznik víru, sila prúdu vody, odstredivé čerpadlo , zostava dvojitého odstredivého čerpadla, Peltonova turbína, Francisova turbína, vodný trkač, výukový softvér
PRÚDENIE V POTRUBÍ
trenie v potrubí, prietokomer, elektromagnetická a lopatková turbína, snímač rozdielu tlakov, vodný trkač
DEMONŠTRAČNÉ MODELY PRÚDOVÝCH STROJOV
radiálny ventilátor a axiálny ventilátor, odstredivý kompresor, odstredivé čerpadlo, piestové čerpadlo, zubové čerpadlo, zostava sériového/paralelného čerpadlo, vrtuľová turbína, pretlaková turbína, Peltonova turbína, rovnotlaková turbína
PRÚDOVÉ STROJE
rovnotlaká turbína, pretlaková turbína, axiálný ventilátor, radiálny ventilátor, odstredive čerpadlo, zostava sériového/paralelného čerpadla, poháňacia a brzdová jednotka pre čerpadlá a turbíny so zberom nameraných dát
ZÁKLADY AERODYNAMIKY A PRÚDENIA VZDUCHU
podzvukový aerodynamický tunel(vztlak, prietokový odpor, oscilácia), aerodynamický tunel(prúdenie vzduchu, turbulencie, začiatok odtrhnutia medznej vrstvy, meranie rýchlosti prúdenia vzduchu pomocou Pitotovej trubice a Pitotovej statickej trubice, Bernoulliho zákon, medzná vrstva, prietokový odpor, výkon trysiek, ventilátor, základy prúdenia vzduchu, nadzvukové prúdenie, rozmiestenie tlaku trysiek)
HYDROLÓGIA A VODNÉ STAVITEĽSTVO
prietokový kanál, prenos usadenín, vodné toky, prietok v priepustných materiáloch, metódy odvodňovania, podpovrchový vodný tok, vyrovnávacie nádrže a zásobníky
SÚČASTI POTRUBNÉHO SYSTÉMU
zjednodušené modely, katódová ochrana proti korózii, čistenie potrubia, kontrola potrubí pomocou video systému

HM 305 ODSTREDIVÁ PUMPA

  • Uloženie na laboratórnom vozíku
  • Digitálne zobrazovanie údajov
  • Uzatvorený vodný okruh
  • Hmotnosť 165 kg