Mechatronika

TECHNICKÉ KRESLENIE
geometrické modely, demonštračné panely a montážne sady, realistické modely
ROZMEROVÁ METROLÓGIA
meracie nástroje pre stanovenie vzdialenosti a uhlov
STROJE A TECHNICKÉ VYBAVENIE
montáže pomocou spojovacích kolíkov a pier, šrauby, závity, guľôčkové ložiská
TECHNIKA VÝROBY
podmienky pre rezanie, vŕtanie a sústruženie, tvarovanie ohýbaním, vŕtanie, zapúšťanie, sústruženie, brúsenie, krútenie, frézovanie
MONTÁŽNA TECHNIKA
riadiace prvky a súkolia, armatúry, montážne potrubné siete, kompresory
ÚDRŽBA
súčasti zariadenia, ventily, čerpadlá, potrubia, skúšobné stanice, kompresory/stlačený vzduch, montážne sady
KONTROLA STAVU STROJOV
monitorovanie stavu strojov, vyvažovanie hriadeľov, vyrovnávanie, vibrácie samostatných mechanických strojných súčastí, FFT spektrum
AUTOMATIZÁCIA
snímače/metódy merenia, PLC a aplikácie PLC, základy pneumatiky a hydrauliky, regulátory a regulačné systémy, siete, modulový výcvikový systém automatizácia procesov, CNC a robotika, modely pre štúdium fuzzy riadenia

PT 201 CVIČNÁ SADA PRE ROZMEROVÚ METROLÓGIU

  • Praktická súprava na rozmerovú metrológiu
  • Hĺbkový mikrometer do 75 mm
  • Hmotnosť 12 kg