Interaktívne tabule

Interaktívna tabuľa MIMIONa svete existuje veľké množstvo interaktívnych tabúľ. Líšia sa najmä použitou technológiou a softvérovými možnosťami. Niektoré sú ovládateľné interaktívnym perom, iné prstom. Môžu ich využívať naraz dve osoby, iné iba jedna. Niektoré softvéry majú jednoduchšie ovládanie, ktoré síce pokryje nároky na využívanie tabule, avšak používanie je skôr intuitívne, iný softvér ponúka obrovskú škálu možností práce, ktorá je vhodnejšia pre už pokročilejšieho používateľa - možností je veľa.

To, čo niekto uprednostní, pre iného môže pôsobiť ako nevýhoda.

Preto sme sa rozhodli Vám dať na výber z viacerých overených značiek tak, aby ste Vašu interaktívnu tabulu vedeli používať dlho a spokojne v procese výučby a hlavne, aby vyhovovala Vám podľa Vašich požiadaviek a predstáv! A čo navyše, GARANTUJEME Vám najnižšiu cenu a možnosť vyskúšať si ktorúkoľvek z ponúkaných technológií u nás, v priestoroch našej spoločnosti.
Všetky značky interaktívnych tabúľ v našom katalógu majú stabilné zastúpenie na Slovenskom trhu a sú to značky, s ktorými máme dobrú skúsenosť a radi Vám ich odporučíme!

Malý tip:

Pokiaľ ste spokojný s jednou značkou interaktívnej tabule, vybavte si ňou i ostatné učebne. Zjednoduší sa tým práca Vašich učiteľov, ktorý sa nebudú musieť učiť nanovo so softvérovým prostredím, ale budú sa zdokonaľovať v jednom.

Čo potrebujete k používaniu interaktívnej tabule v procese výučby v triede?

- interaktívnu tabuľu
- datavideoprojektor (veľkou výhodou je používať projektor s čo najkratšou projekčnou vzdialenosťou, pretože minimalizuje nepríjemné tienenie) 
- počítač alebo notebook

Datavideoprojektor osvetľuje interaktívnu tabulu, na ktorú premieta obraz z Vášho počítača. Počítač zároveň komunikuje aj s interaktívnou tabuľou, vďaka čomu je možné obraz meniť a pracovať so všetkým zobrazeným priamo na interaktívnej tabuli, pomocou interaktívneho softvéru.

Technológie používané pri interaktívnej technike

IR technológia

V ráme tabule sú umiestnené IR vysielače a prijímače. Po stlačení povrchu prstom, alebo interaktívnym perom je objekt zameraný infračerveným lúčom. Tabuľa si vypočíta polohu objektu. Pri tejto technológií je možné použitie akéhokoľvek povrchu aj akéhokoľvek objektu, s ktorým sa pracuje.
Vlastnosti: možnosť ovládať prstom alebo aj neinteraktívnym peromInteraktívna tabuľa QOMO
Túto technológiu používajú: Qomo, Cleverboard Dual Touch, Genee Touch

Optická technológia

V ráme či rohoch tabule sú umiestnene optické kamery, ktoré sledujú polohu prsta, či pera.
Vlastnosti: možnosť ovládať prstom, alebo neinteraktívnym perom
Túto technológiu používajú: Smart, CleverLCD

Ultrazvuk s infračerveným snímačom

V jednotke na jednej strane interaktívnej tabule sú umiestnene snímače. Pri tlaku na povrch tabule interaktívne pero vysiela ultrazvuk a zároveň infračervený lúč. Po prijatí signálu ultrazvukovým mikrofónom a senzorom pre infračervený lúč sa zmeria prerušenie medzi oboma signálmi a vypočíta sa poloha interaktívneho pera. Technológia umožňuje použitie akéhokoľvek povrchu tabule, ale nie je citlivá na dotyk.
Vlastnosti: Vysoká presnosť, veľká rýchlosť odozvy, jednoduché ovládanie, aj pri porušení povrchu tabule možnosť veľmi dobrého fungovania, nevyhnutnosť pera a nemožnosť ovládania dvoma osobami naraz.
Túto technológiu používajú: MIMIO, CleverBoard 3, ebeam

Elektro-magnetická technológia

Sústava „vodičov“ za interaktívnou plochou vzájomne pôsobí na cievku v špičke interaktívneho pera a pozícia súradníc (X, Y) je určená indukciou elektrického prúdu. Interaktívne pero môže byť buď aktívne (vyžaduje batériu, príp. napájanie zo siete), alebo pasívne (elektrické signály vysiela tabuľa bez potreby zdroja napätia v styluse). Inými slovami, v interaktívnej tabuli sú magnetické senzory, ktoré vysielajú signál a posielajú ho do počítača, iba vtedy, pokiaľ je vyslaný signál aktivovaný interaktívnym perom.
Vlastnosti: Vysoká presnosť, veľká rýchlosť, možnosť duálneho ovládania, nevyhnutnosť používania interaktívneho pera.
Túto technológiu používajú: Interwrite, Activeboard

Veríme, že tieto informácie, hoci sú len kvapkou z mora informácií, Vám napomôžu sa správne rozhodnúť a dobre si vybrať!

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na EFEKTÍVNU CESTU ako rozšíriť svoje znalosti ohľadne interaktívnych tabúl a inej interaktívnej technológie. Touto cestou je AKREDITOVANÉ ŠKOLENIE: „Využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese." Je to inovačné kontinuálne vzdelávanie, v rozsahu 65 hodín, ktoré prebieha čiastočne dennou a čiastočne externou formou. Bližšie informácie nájdete aj na www.skola.sk/vzdelavanie,  vzdelavanie(at)avv.sk  alebo www.dobryucitel.sk