Na stiahnutie

Easy School

Inštalačné súbory na stiahnutie:

Učiteľská verzia                Študentská verzia

Viac informácií o Easy School tu.

Professor Higgins

Higgins.iso

Kliknite pravým tlačítkom a zvoľte možnosť „Uložiť cieľ odkazu ako...“. Po stiahnutí a uložení na Váš pevný disk si tento ISO obraz disku môžete vypáliť pomocou štandardných napaľovacích programov (napr. BurnAware Free; pozn.: je treba zvoliť, že chcete vypaľovať obraz CD uložený na pevnom disku). Takto získate plnohodnotné Demo CD, ktorým môžete uskutočniť inštaláciu na ľubovoľný počet PC. Demo verzia je po nainštalovaní plne funkčná po dobu 30 dní od prvého spustenia. Po uplynutí tejto lehoty je program bez aktivácie ďalej nefunkčný.

Pre objednanie aktuálnej verzie výučbového softvéru Professor Higgins kliknite sem.

Multimediálna učebnica fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a SŠ obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy, ako i celým stredoškolským učivom na úrovni fyziky gymnaziálneho obsahu.
Učivo fyziky je spracované plne graficky, formou PowerPointových prezentácií. Tento výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a SŠ.
Výučbové prezentácie pre podporu vyučovania fyziky sú prínosom pre učiteľov i žiakov. Predstavuje pre nich ideálnu pomôcku.

Viac o Multimediálnej učebnici fyziky...

e-animations Genom

Demoverzia (122 MB)

Kliknite pravým tlačítkom a zvoľte možnosť Uložiť obsahu odkazu.... Po stiahnutí a uložení na Váš pevný disk si tento iso obraz môžete vypáliť pomocou štandartných napaľovacích programov (napr. NERO, pozn.: je treba zvoliť, že chcete vypaľovať obraz DVD uložený na pevnom disku).

Sunflower

Demoverziu si spustíte kliknutím na ODKAZ. Pre spustenie demoverzie je nutné použiť aktivačný kód, ktorý Vám v prípade záujmu poskytneme. Pre vygenerovanie kódu nás kontaktujte na kvasnica(at)kvant.sk. Licenčný kód demoverzie je platný 14 dní.

Viac o výukovom softvéri Sunflower...

Pachner

Motivačné kapitoly, teórie, riešené úlohy, osobnosti, vysvetlenie pojmov, návody na pokusy, a najmä zaujímavosti a animácie, to sú hlavné súčasti každého dielu edície Fyzika zaujímavo.