Vzdelávacie sady I

Hybridné vodíkovo-elektrické auto
Bez EMISIÍ., bez BATÉRIÍ .....a veľa zábavy!!! Autíčko H2GO je výsledkom 5 ročného výskumu v oblasti energie budúcej generácie.
Viac informácií nájdete tu.
 

Mini Eko autíčko na vodík s diaľkovým ovládaním
2. generácia autíčka na vodíkový pohon s obnoviteľným a dopĺňateľným palivovým článkom, založeným na princípe výroby vodíka priamo z vody vo vodíkovej čerpacej stanici.
Viac informácií nájdete tu.
 

Autíčko s palivovým článkom
Táto sada je navrhnutá na šírenie vedeckých vedomostí a porozumenie širokým možnostiam využitia vodíkových technológií dostupných na celom svete. Sady sú určené pre vedcov, nadšencov, učiteľov a rodičov.
Viac informácií nájdete tu.
 

Hydrocar
Autíčko budúcnosti, ktoré je poháňané vodíkom, prítomným vo vode. Využíva vratný PEM palivový článok. V zadnej časti vozidla sú dve priehľadné nádoby zachytávajúce vznikajúci vodík a kyslík.
Viac informácií nájdete tu.
 

Solárno vodíkový systém - vzdelávacia sada
S toutou sadou máte možnosť uplatniť čistú energiu na vlastné aplikácie využitím palivových článkov a obnoviteľného vodíka získaneho energiou vody a slnka. Deti majú možnosť uplatniť čistú energiu podľa ich uváženia.
Viac informácií nájdete tu.
 
Obnovitelná energia - sada
Túto sadu pre obnoviteľnú energiu tvoria experimenty, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej energie v laboratórnych podmienkach.
Viac informácií nájdete tu.
 Bio-Energia - palivový článok na Ethanol - vzdelávacia sada
Vzdelávacia sada Bio-Energia predstavuje najnovšiu technológiu palivových článkov využívajúc ako palivový zdroj etanol.
Viac informácií nájdete tu.
 Hydro-Veterná vzdelávacia sada
Využíva energiu vetra. S touto sadou máte maximálnu slobodu pre aplikáciu vašej vlastnej čistej energie využívajucej palivové články a obnoviteľný vodík vytvorený využítím len vody a vetra. Táto sada obsahuje veternú turbínu, a príslušenstvo vhodné na správnu inšpiráciu a vzdelávanie na školách.
Viac informácií nájdete tu.
 Adaptér pre pripojenie k PC (grafické spracovanie priebehov)
Doska s integrovaným obvodom k vodíkovému palivovému článku (obsahuje merací softvér s grafickým rozhraním). Experimentálne dáta môžu byť spracovávané v reálnom čase pre napätie, prúd a energiu.
Viac informácií nájdete tu.
 


Palivové články
Palivové články s vysokým výkonom.
Viac informácií nájdete tu.
 

Prenosná energia
Táto sekcia predstavuje rôzne možnosti ako si prenášať elektrickú energiu a rieši mnohé nedostatky napr. ako zabezpečiť elektrickú energiu počas dlhých ciest, či lacné uskladnenie energie pre naliehavé prípady.
Viac informácií nájdete tu.