Vzdelávacie sady II


Modely vodíkových automobilov
Modely vodíkových automobilov ukazujú študentom reálne využitie palivových článkov v automobilovom priemysle.
Viac informácií nájdete tu.
 


Sady Junior

Sady Junior obsahujú všetky nevyhnutné súčiastky pre základné pokusy s čistou energiou. Sú ideálne na demonštračné a vzdelávacie účely v triedach. Sady sú predmontované, pripravené na použitie hneď po vybalení z krabice.
Viac informácií nájdete tu.
 


Pokročilé sady
Pokročilé sady sú určené zvedavým a priekopníckym študentom. Ponúkajú širokú škálu experimentov s energiou podľa vlastnej fantázie a uváženia.
Viac informácií nájdete tu.
 Palivové články

Ponúkame prehľad rôznych typov a druhov palivových článkov.
Viac informácií nájdete tu.
 Elektrolýzery

Ponúkame prehľad rôznych typov a druhov elektrolýzerov.
Viac informácií nájdete tu.
 Meracie transformačné karty

Externé meracie transformačné karty sú určené na meranie a nahrávanie charakteristík palivových článkov - veľkosť napätia, veľkosť prúdu a časový priebeh.
Viac informácií nájdete tu.
 


Ukážkové sady
Ukážkové sady sú ideálne na prezentáciu na obchodných veľtrhoch, výstavách a kongresoch. Znázorňujú kompletný solárno-vodíkový kolobeh
Viac informácií nájdete tu.