Modely vodíkových automobilov

HyRunner

  • objav dopravu budúcnosti
  • jednoduché použitie

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, automobilová technika
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Tento model vodíkového automobilu je vybavený palivovým článkom, pomocou ktorého automobil dokáže produkovať vlastný vodík v prípade, že je zapojený do vonkajšieho napätia. Nabíjanie trvá asi 2 minúty za pomoci sieťovej nabíjačky, približne 7 minút pomocou batérií a 9 minút pri použití solárneho modulu pri slnečnom svetle. Takto nabitý vydrží asi 8 minút. Nabíjačka, skrinka na baterky, solárny modul a príručka sú obsiahnuté v balení.

HySpeedster

  • výkonný model vodíkového autíčka
  • dvojitý palivový článok
  • jednoduché použitie

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, automobilová technika
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Modely HyRunner a HySpeedster sú si veľmi podobné . Hyspeedster je však vybavený dvojitým palivovým článkom pre dvojnásobný výkon a dvojnásobnú produkciu plynov elektrolýzou. Obidva modely ukazujú študentom reálne využitie palivových článkov v automobilovom priemysle. Nabíjanie vodíkového automobilu trvá asi 12 minút pri použití solárneho modulu pri slnečnom svetle, približne 1 minútu za pomoci sieťovej nabíjačky a 8 minút pomocou batérií. Takto nabitý vydrží asi 4 minúty. Nabíjačka, skrinka na baterky, solárny modul a príručka sú obsiahnuté v balení.

Príslušenstvo

Halogénová lampa


Halogénová lampa napájaná solárnym modulom Tutorial, Junior alebo Junior Basic.

Napájací zdroj


Napájací zdroj pre Hyspeedster, a HyRunner, Junior a pre elektrolýzer a palivové članky. 

Measurement Set

Táto sada sa skladá z dekádových odporov, dvoch multimetrov, stopiek a káblov. Je vhodná pre vodíkové automobily a výučbový sortiment rovnako ako pre Junior produkty.

Measurement Set Basic

Táto sada sa skladá z odporovej dosky, dvoch multimetrov, stopiek a káblov. Je vhodná pre vodíkové automobily a výučbový sortiment rovnako ako pre Junior produkty.

MultiDecade


Elektrický merací prístroj, ktorý kombinuje funkciu dekádového odporu a multimetra,. Umožňuje študentom meniť elektrické vlastnosti systému a následne ľahko zmerať výsledný prúd aj napätie.