Palivové články

Palivový článok PEM


PEM palivový článok sa dá kompletne rozobrať , čo je vhodné najmä na demonštráciu žiakom počas vyučovania. Všetky nástroje potrebné na zmontovanie a demontovanie palivového článku sú súčasťou balenia. Palivový článok funguje v dvoch režimoch vodík/kyslík a vodík/vzduch.

3-bunkový palivový článok

Obsahuje 3 palivové bunky, ktorých montáž a demontáž je veľmi jednoduchá. Palivový článok dodávame kompletne zmontovaný. Je možné merať napätie aj medzi jednotlivými bunkami. Odporúčame zásobovať vodíkom pomocou Elektrolyzéra 65.

5-bunkový palivový článok

Obsahuje 5 palivových buniek, ktorých montáž a demontáž je veľmi jednoduchá. Palivový článok dodávame kompletne zmontovaný. Je možné merať napätie aj medzi jednotlivými bunkami. Odporúčame zásobovať vodíkom pomocou Elektrolyzéra 65.

10-bunkový palivový článok

Obsahuje 10 palivových buniek, ktorých montáž a demontáž je veľmi jednoduchá. Palivový článok dodávame kompletne zmontovaný. Je možné merať napätie aj medzi jednotlivými bunkami. Odporúčame zásobovať vodíkom pomocou Elektrolyzéra 65.

Priamy metanolový palivový článok

Priamy metanolový palivový článok má v sebe vstavanú nádržku na metanol. Pracuje s 3% roztokom metanolu a destilovanej vody. Tento metanolový roztok je súčasťou balenia.

Palivový článok H2/O2

PEM palivový článok len pre režim vodík/kyslík.

Dvojlôžkový palivový článok H2/O2

Dvojlôžkový PEM palivový článok pre režim vodík/kyslík.

Palivový článok H2/O2 vzduch

PEM palivový článok fungujúci v dvoch režimoch vodík/kyslík a vodík/vzduch.

Dvojlôžkový palivový článok H2/O2 vzduch

Dvojlôžkový PEM palivový článok fungujúci v dvoch režimoch vodík/kyslík a vodík/vzduch.

Dvojlôžkový reverzibilný palivový článok H2/O2

Dvojlôžkový reverzibilný PEM palivový článok fungujúci v režime produkcie vodíka a kyslíka a v spätnom režime zužitkovania vodíka a kyslíka.

Reverzibilný palivový článok H2/O2 vzduch

Reverzibilný PEM palivový článok fungujúci v režime produkcie vodíka a kyslíka a v spätnom režime zužitkovania vodíka s kyslíkom a vodíka so vzduchom.

Reverzibilný palivový článok H2/O2 vzduch

Dvojlôžkový reverzibilný PEM palivový článok fungujúci v režime produkcie vodíka a kyslíka a v spätnom režime zužitkovania vodíka s kyslíkom a vodíka so vzduchom.

Príslušenstvo

Elektrická vrtuľka


Elektrická vrtuľka využívaná ako spotrebič pre sady Junior a palivové články.

Kábel čierny 2mm

Čierny kábel potrebný pre sady Junior a Učiteľskú sadu.

Kábel červený 2mm

Červený kábel potrebný pre sady Junior a Učiteľskú sadu.