Pokročilé sady

Študentská sada

 • pokročilá sada pre priekopníckych študentov
 • široká škála experimentov
 • modulový dizajn
 • magnetická montáž
 • obsahuje učebné materiály a predlohy experimentov

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda, automobilová technika
Využitie: pokročilé praktické vyučovanie v triedach

Kompletný solárno-vodíkový systém v praktickom prenosnom kufríku. Pozostáva zo Solar modul tutorial, reverzibilných palivových článkov, elektrolýzera , dvoch vodíkových a kyslíkových nádrží, Fan tutorialu , automobilových súčiastok, základnej dosky, skrinky na baterky, spojovacích káblov, kremíkovej trubice a 250 ml destilovanej vody.

Solárne články, palivové články, nádrže pre skladovanie plynu a ventilátor sú vybavené magnetickou fóliou. Preto je možné ich kombinovať pre mnohé experimenty, ako napríklad: solárny automobil, výroba vodíka v solárno-vodíkovej stanici, solárno-vodíkový systém a reverzibilný systém palivových článkov. Úplné učebné materiály a návody sú súčasťou balenia.

Učiteľská sada

 • najširšia sada, umožňuje experimenty podľa vlastného výberu
 • modulový dizajn
 • magnetická montáž
 • obsahuje učebné materiály a predlohy experimentov
 • obsahuje priamy metanolový palivový článok a súpravu PEM článkov

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda, automobilová technika
Využitie: pokročilé praktické vyučovanie v triedach

Kompletný solárno-vodíkový systém v praktickom prenosnom kufríku. Pozostáva zo Solar modul tutorial, reverzibilných palivových článkov, elektrolýzera , PEM článkov, priamych metanolových palivových článkov so zabudovanou metánovou nádržou, dvoch vodíkových a kyslíkových nádrží, Fan tutorialu , automobilových súčiastok, základnej dosky, Tutorial Holder Set pre prezentácie na whiteboardoch, napájania, skrinky na baterky, spojovacích káblov, kremíkovej trubice a 250 ml destilovanej vody.

Sada RFC

 

 • viacúčelová sada na experimenty s energiou
 • obsahuje reverzibilný palivový článok
 • kompletná sada

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Solárno-vodíkový modulový systém pozostáva z reverzibilného palivového článku, dvoch nádrží na plyn a čiernej základnej dosky. Reverzibilný palivový článok umožňuje širokú škálu experimentov - štiepenie vody na vodík a kyslík, uskladnenie vzniknutých plynov a využitie funkcie palivového článku pre pohon elektrických prístrojov. Súčasťou sú aj Fan Tutorial, Solar Module Tutorial , skrinka na baterky a učebnica s návodmi na použitie.


 

Experimentálny systém s palivovými článkami

 

 • väčší výkon
 • modulárny dizajn
 • jednoduché použitie
 • široká škála experimentov
 • dômyselné monitorovanie

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Experimentálny systém s palivovými článkami pracuje pri jednosmernom prúde. Nachádza sa v odolnom prenosnom kufríku. Pozostáva z desaťbunkového PEM palivového článku, elektrolýzera Electrolyser 65, zdroja napájania, meracej transformačnej karty - kontrolná jednotka palivových článkov, nádržky na vodík Storage 80, lampy ako elektrického spotrebiča, ventilátora, solárneho panelu a vertikálneho držiaka.
V súprave sa nachádzajú aj fľaša s destilovanou vodou, silikónová trubica, ochranné okuliare a učebnica s návodmi na použitie.


 

Príslušenstvo

Halogénová lampa


Halogénová lampa napájaná solárnym modulom Tutorial, Junior alebo Junior Basic.

Measurement Set

Táto sada sa skladá z dekádových odporov, dvoch multimetrov, stopiek a káblov. Je vhodná pre vodíkové automobily a výučbový sortiment rovnako ako pre Junior produkty.

Measurement Set Basic

Táto sada sa skladá z odporovej dosky, dvoch multimetrov, stopiek a káblov. Je vhodná pre vodíkové automobily a výučbový sortiment rovnako ako pre Junior produkty.

MultiDecade


Elektrický merací prístroj, ktorý kombinuje funkciu dekádového odporu a multimetra,. Umožňuje študentom meniť elektrické vlastnosti systému a následne ľahko zmerať výsledný prúd aj napätie.

Media CD

Toto CD zahŕňa témy a informácie ohľadom palivových článkov, vodíkových technológií a obnoviteľnej energie. Obsahuje aj prezentačné materiály.