Sady Junior

Sada Junior - základná

  • obsahuje všetky nevyhnutné súčiastky
  • rôznorodé experimenty
  • pred-montovaná sada

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Solárno-vodíkový pokusný systém pozostávajúci zo solárneho modulu, PEM elektrolýzera, vodíkovej a kyslíkovej nádrže, PEM palivového článku a ventilátora. To všetko pripevnené na čiernej základnej doske. K tomu učebnica s návodmi na použitie.

Sada Junior

  • obsahuje všetky nevyhnutné súčiastky
  • súčasťou aj doplnky
  • pred-montovaná sada
  • prenosný kufrík

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Kompletný vodíkový systém v praktickom prenosnom kufríku pozostávajúci zo solárno-vodíkového systému Junior basic, dekádového rezistora, dvoch digitálnych multimetrov, 3 červených a 3 čiernych spojovacích kablov, stopiek a 250 ml destilovanej vody. K tomu učebnica s návodmi na použitie.

JuniorDMFC

  • alternatívny zdroj vodíka
  • jednoduchý dizajn
  • pred-montovaná sada

Predmety: chémia, fyzika, elektrotechnika, všeobecná veda
Využitie: praktické vyučovanie v triedach

Systém s priamym palivovým článkom a ventilátorom pracuje s 3% roztokom metanolu a destilovanej vody. Tento roztok je súčasťou balenia.

Príslušenstvo

Halogénová lampa


Halogénová lampa napájaná solárnym modulom Tutorial, Junior alebo Junior Basic.

Napájací zdroj


Napájací zdroj pre Hyspeedster, a HyRunner, Junior a pre elektrolýzer a palivové članky. 

Media CD

Toto CD zahŕňa témy a informácie ohľadom palivových článkov, vodíkových technológií a obnoviteľnej energie. Obsahuje aj prezentačné materiály.