Projekty VŠ

Na základe plánovanej výzvy Vám ponúkame modernú didaktickú techniku pre vysoké školy.

Plánovaná výzva: Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe
https://www.itms2014.sk/planovane-vyzvy/planovana-vyzva?id=b66e1fbf-fd35-4f36-a13e-732c94846cdb

Odporúčaná didaktická technika do projektu: