Senzory

So ScienceScope posúvame školské merania do 21.storočia. Naše meracie panely a rozhrania poskytujú všetky potrebné funkcie, nevyhnutné na vzrušujúce experimenty v oblastiach:

  • Biológia
  • Fyzika
  • Chémia
  • Geografia
  • Environmentálna výchova
  • Telesná výchova


Rada meracích panelov Logbook je typická svojou robustnou konštrukciou, ktorá ich robí odolnými voči poškodeniu pri manipulácii. Reprezentujú najmodernejší stav vo vývoji meracích panelov, pričom si zachovali jednoduchosť nevyhnutnú pre vzdelávacie účely.

Plagát