Chemické pokusy (DVD)

Výukový videofilm stavia na troch základných pilieroch: vysokej názornosti pokusov, odbornej fundovanosti autorov a precíznom filmovom spracovaní.

Celý súbor tvorí 16 tém rozdelených do troch DVD. Témy pokrývajú celé základy chémie (anorganickej aj organickej). Každá téma je rozčlenená na niekoľko pokusov.

(Ukážky z DVD 1. a 3. si môžete pozrieť)

  Video takto zároveň umožňuje prezentovať procesy, ktoré nie je možné predvádzať priamo, kvôli nebezpečnosti, zložitosti aparatúry či finančnej náročnosti materiálov.Cena:

1.diel - 54,60 €
2.diel - 54,60 €
3.diel - 79,33 €

ceny uvedené s DPH