Autíčko s palivovým článkom

Automaticky obchádza prekážky!

Táto sada je navrhnutá na šírenie vedeckých vedomostí a porozumenie širokým možnostiam využitia vodíkových technológií dostupných na celom svete. Sady sú určené pre vedcov, nadšencov, učiteľov a rodičov.

Autíčko s palivovým článkom využíva vratný PEM palivový článok, ktorý kombinuje elektrolýzu a premenu energie v jednom zariadení. Sledujte ako sa v dvoch priehľadných kontajneroch produkuje kyslík a vodík. Autíčko jazdí nezávisle od používateľa hneď ako je v prevádzke. Keď autíčko narazí na prekážku automaticky sa otočí o 90°stupňov a pokračuje ďalej.

Doporučené pre vek 12 rokov a viac.

Plagát