Obnovitelná energia - sada

Spojenie elektroniky, chémie a fyziky do unikátnej sady!Túto sadu pre obnoviteľnú energiu tvoria experimenty, ktoré slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v zmenšenej mierke. S touto sadou môžete skonštruovať úplný systém obnoviteľnej energie v laboratórnych podmienkach.

Výučbová sada na demonštráciu technológií čistej energie obsahuje:

 • Elektrolýzer
 • PEM palivový článok
 • Vodíkový a kyslíkový zásobník
 • Fotonapäťový solárny panel
 • Veterné turbíny
 • Elektrický motor
 • LED diódy
 • Elektrickú kabeláž
 • Striekačku
 • Užívateľský návod a návod na experimenty

Sada sa dá nakonfigurovať rôznymi spôsobmi na takéto experimenty:

 • Napájanie LED diód za pomoci slnečného panela
 • Pohon vrtule za pomoci slnečného panela
 • Výroba vodíka elektrolýzou vody slnečnou energiou
 • Premena vodíka na elektrickú energiu
 • Napájanie LED diód a elektrickej vrtule pomocou palivového článku PEM
 • Napájanie LED diód, kolesa a výroba vodíka elektrolýzou za pomoci veternej turbíny
    

Výučbovú sadu je možné spojiť s počítačom a sledovať grafické spracovanie priebehov. (je potrebné dokúpiť adaptér pre pripojenie k PC).

Plagát