Podporované projekty | Biologická olympiáda 2011/12

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).

V školskom roku 2011/12 sa celoštátne kolá uskutočnili v dňoch 28.3.2012 - 1.4.2012 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, KVANT venoval ceny pre víťazov.