Podporované projekty | Geovedy pre každého

Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave usporiadala dňa 8. júna 2012 v priestoroch fakulty 3. ročník súťažnej prehliadky popularizačných prác študentov gymnázíí na tému:

SLOVENSKO AKO HO NEPOZNÁME

Medzi sponzorov, ktorí prispeli cenami pre najúspešnejších študentov, patrí aj KVANT. Výsledkové listiny si môžete pozrieť na stránke projektu Geovedy pre každého.