Fyzika do škôlky

Experimenty zábavnou formou

V našej ponuke môžete nájsť experimentálne súpravy pre najmenšie deti. Cieľom týchto súprav je zábavnou formou preniesť deti do sveta fyziky a doviesť ich k pochopeniu základných fyzikálnych princípov a zákonitostí. Napríklad:

  • to, že ťažké predmety sa ľahšie dajú dvíhať pomocou páky a kladky
  • to, že voda môže prenášať výkon, alebo vzduch otvára dvere
  • to, ako sa prenáša zvuk, alebo že svetlo môžeme vychýliť
  • to, že rastliny rastú smerom k svetlu
Názov
Aňa a Leo experimentujú - páka, kladka, magnet

Experimenty:
Hmotnosť telesa, Rovnováha, Rovnoramenné váhy – porovnanie hmotností 2 telies, Princíp páky, Princíp kladky, Trenie, Hybnosť, Odstredivá sila, Pružnosť materiálov, Magnety, Príťažlivá a odpudivá magnetická sila

Aňa a Leo experimentujú - voda a vzduch

Obsahuje pomôcky, s ktorými sa deti môžu hrať na tému vody a vzduchu. Deti môžu skúmať javy životného prostredia a technológie. Testy sú bezpečné a môžu sa opakovať. Pomôcky sú kompaktne uložené v plastovej vani s vekom. V sprievodnom booklete sú všetky pokusy podrobne vysvetlené. Krátke príbehy z každodenného života ponúkajú úvod do problematiky. Deti môžu samostatne vykonávať experimenty a zistia, že voda môže prenášať silu alebo vzduch otvára dvere.
Experimenty:
Tlak kvapaliny, Hydrostatická tlaková sila, Spojené nádoby, Hydraulické systémy, Vodná turbína, Atmosférický tlak, Princíp padáku, Podtlak, Prúdový motor, Veterná elektráreň

Aňa a Leo experimentujú - svetlo a zvuk

Experimenty:
Priamočiare šírenie svetla, Tiene, Odraz svetla, Princíp zrkadla, Lom svetla, Princíp lupy, Dúha – spektrálne farby, Farebné filtre, ix farbieb svetla, Zvuk - vysoké a nízke tóny, Šírenie zvuku, Vibrácie a zvuk, Zvuková vlna, Prenos zvuku

Aňa a Leo experimentujú - príroda a životné prostredie

Experimenty:
Rastliny rastú zo semien, Rastliny potrebujú k rastu svetlo, Rast rastlín a čisté životné prostredie, Časti rastlín, Pôda, Voda v pôde, Cyklus v prírode, Tvorba pôdy, Počasia, meranie parametrov

Fyzika pre škôlky 1/6
Fyzika pre škôlky 2/6
Fyzika pre škôlky 3/6
Fyzika pre škôlky 4/6
Fyzika pre škôlky 5/6
Fyzika pre škôlky 6/6