Čas (HW)

Optické brány

Nové a vylepšené infračervené optické brány sú navrhnuté tak, aby meranie nebolo ovplyvnené vedľajším osvetlením zo slnka, príp. osvetlením miestnosti. Keďže fungujú na princípe odrazu, zostavenie experimentov a umiesnenie brán je omnoho jednoduchšie, neexistuje obmedzenie zapríčinené tvarom zariadenia ako pri klasických bránach.

Pokročilé optické brány

Pokročilé optické brány v sebe spájajú všetky pozitíva inovatívneho dizajnu opísaného vyššie, plus majú nasledovné vylepšenia:

 • Vzdialené použitie (bez pripojenia k počítaču), t.j. prezeranie výsledkov merania rýchlosti na meracom paneli ML, UL, WL alebo GL
 • Meranie rýchlosti pomocou Logbook Timing Ladder, originálnej dierkovanej pomôcky (v režime timing ladder)
 • Prepojenie optických brán umožní z údajov jednotlivých kanálov vypočítať a zobraziť priamo zrýchlenie objektu

Optické brány majú robustný dizajn a pracujú so všetkými ScienceScope meracími panelmi a ďalšími rozhraniami kompatibilnými so ScienceScope.

Softvér ČAS

ScienceScope zjednotil dobre známu a spoľahlivú časovaciu sadu Datadisc Timing a Logbook Timing, ktorý bol prispôsobnený ďalším ScienceScope produktom a prispôsobil ho štýlu zobrazenia, ktorý bol navrhnutý pre interakcie učiteľov a žiakov.
Datadisc Timing umožnuje užívateľovi pracovať s ľubovoľnou kombináciou štítkov, rozhraní a stopiek pre získanie rôznych výstupov. Pomocník pre výpočty zobrazuje vzorce výpočtov, používané pri všetkých fázach stopovacieho procesu.
S pomocou softvéru ČAS ľahko odmeráte napríklad rýchlosť zvuku.Táto kombinácia poskytuje všetko, čo by vzdelávacia inštitúcia mohla potrebovať od edukačného softvéru.

Súprava ČAS

S použitím ľubovoľnej vozíčkovej súpravy a tejto sady môžete demonštrovať zákon zachovania hybnosti a energie pri dokonale pružných zrážkach alebo ukázať zachovávanie hybnosti a straty energie v nepružných zrážkach.
Sada obsahuje:

 • Dve Logbook optické brány
 • Stojan na meranie zrýchlenia
 • Datadisc & Softvér ČAS
 • Návod na meranie zrýchlenia pomocou voľného pádu

Typické experimenty:

 • Rýchlosť vozidla
 • Zrýchlenie vozidla
 • Meranie gravitačného zrýchlenia
 • Pružné zrážky
 • Nepružné zrážky

Pokročilá súprava ČAS

Táto sada obsahuje tri samostatné sady:

 • Softvér
 • Sadu ČAS
 • Sadu na meranie rýchlosti zvuku

Rýchlosť zvuku - súprava

Kompatibilná so všetkými Logbook meracími panelmi. Obsahuje dva senzory zvuku a 5 metrový predlžovací kábel. Poskytuje presné a spoľahlivé meranie rýchlosti zvuku.

Počas meraní v triede nie je nevyhnutné absolútne ticho, pretože softvér ČAS berie pri meraniach do úvahy aj úroveň zvuku v pozadí.
Súprava obsahuje:

 • Dva Logbook senzory zvuku
 • 5 m predlžovací kábel
 • softvér ČAS

Súprava autíčko a rampa

Súpravu drevené autíčko s rampou ponúkame s optickou bránou, ktorá môže byť pripevnená k rampe a meria vzdialenosť, rýchlosť a zrýchlenie.