Meracia raketa

Meracia raketa prináša revolúciu pre školské experimenty v dynamike. 

Charakteristiky súpravy:

 • Meria zrýchlenie v troch smeroch súčasne
 • Meria výšku letu
 • Záznam až do 6 minút, vzorkovacia frekvencia nad 100 meraní/s
 • Dobíjanie batérie cez USB
 • Malá hmotnosť rakety umožňuje dosiahnuť výšku letu až 50m
 • Vizualizácia trajektórie rakety v Google Earth
 • Analýza údajov v Exceli alebo inom tabuľkovom kalkulátore


Príklady experimentov:

 • Trajektórie raketových striel vo vzduchu
 • Skúmanie miesta dopadu a parametrov, ktoré ich ovplyvňujú, ako sú úniková rýchlosť a odpor vzduchu

Základná súprava
Obsahuje:

 • Meraciu raketu & USB kábel
 • Strelu
 • Návod
 • Softvér & vzorové výsledky merania

Pokročilá súprava

Pokročilá súprava RocketLogger obsahuje tlakový senzor. Ten si vyžaduje použitie meracieho panela a softvér Datadisc.

Obsahuje:

 • Meraciu raketu & USB kábel
 • Strelu
 • Ručnú pumpu
 • Tlakový senzor dopadu
 • Návod
 • Softvér & vzorové výsledky merania