Monitorovanie životného prostredia

Predstavujeme širokú škálu produktov monitorujúcich polohu, ktoré spolu s meracími panelmi ML a GL umožňujú vytvárať prehľadné vizualizácie údajov z akéhokoľvek nami ponúkaného senzora v mapách Google Earth.

Zozbierajte údaje o skúmanej veličine a jej priestorovom rozložení za pomoci jedného z našich meracích panelov, senzora a prístroja Garmin eTrex GPS alebo použitím Logbook GL Rozšírenia s voliteľným GPS na trase po okolí a pridajte výsledky merania ako novú vrstvu do máp Google Earth alebo Google Maps. Doplňte o digitálne snímky z konktrétnych miest.Obrázok vpravo zobrazuje úroveň oxidu uhoľnatého v blízkosti školy v New Yourku.

Senzory na meranie životného prostredia

Senzor na meranie oxidu uhoľnatého
Oxid uhoľnatý je jeden z najpopulárnejších senzorov s GPS na meranie životného prostredia. Senzor je možné použiť s akýmkoľvek meracím prístojom z bohatého výberu a ľahko nám určí miesta s vysokým znečistením. Pri použití s GPS je možné výsledok zobraziť na Google Earth alebo Google Maps.

Senzor na meranie elektrosmogu
Znečistenie Elektrosmogom sa dá zaznamenať v oblastiach s vysokým elektromagnetickým vyžarovaním spôsobeným najmä širokopásmovým a mobilným vysielaním.

Senzor na meranie oxid siričitého
Senzor na meranie oxidu siričitého je jeden z množstva senzorov vhodný na skúmanie znečistenia ovzdušia spôsobeného cestnou premávkou. Senzory na meranie oxidu uhoľnatého a oxidu dusičitého sú tiež k dispozícii.

Senzor na meranie IR Pulzu
Senzor na meranie pulzu s hrudným pásom je vhodný na meranie srdečného tepu počas bicyklovania alebo kráčania. Ak ho kombinujeme aj s GPS meračom dokáže nám zobraziť zmenu srdečného tepu vplyvom zmien v životnom prostredí, ako je napríklad nadmorská výška.

Senzor na meranie zvuku
Sonzor na meranie zvuku je vhodný na mapovanie hluku v prostredí. Z nameraných údajov môžte vytvoriť mapu hlukového znečistenia.

Senzor na meranie vodivosti
Úrovne vodivosti môžete merať v rôznych oblastiach pomocou salinity morskej vody.