Logo Kvant spol. s r.o.
Interaktívne testy ALF

Databáza testov

akcia1

Využite úlohy z našej databázy testov pre program Alf. Testy sú prehľadne rozčlenené do stromovej štruktúry, pričom máte možnosť zvoliť si pri vyhľadávaní kritériá na typy úloh, ktoré v teste potrebujete.

Databáza je otvorený systém, do ktorého priebežne prispievajú autori programu ako aj učitelia zo škôl. V tejto chvíli by sme Vašu pozornosť obzvlášť upriamili na nasledovné testy, ktoré nájdete v našej databáze:

  • sada 300 testov z anglického, nemeckého a ruského jazyka, ktoré naučia a otestujú vašich žiakov základnú slovnú zásobu v rozsahu 750 slovíčok
  • sada testov pre prvý a druhý stupeň základnej školy, ktoré pokrývajú celé učivo základných predmetov.

CD 30 000 klipartov

kliparty

Predstavujeme Vám CD, ktoré obsahuje 30 000 obrázkov, ktoré môžete využiť ako v programe Alf, tak aj pri príprave svojich prezentácií a dokumentov.

Kliparty sú v slovenskej edícii rozdelené do nasledovných kategórií: Abeceda, Zvieratá, Budovy, Armáda, Kultúra, Biznis, Oblečenie, Fantasy, Jedlo, Geografické, História, Voľný čas, sviatky, Domácnosť, Scenérie, Medicína, Hudba, Tvary, Ľudia, Rastliny, Náboženstvo, Škola, Šport, Tematické, Doprava.

POZRIEŤ UKÁŽKY KLIPARTOV

Gyroskopická myš

gyroskopicka mys

Ak nemáte v triede interaktívnu tabuľu, ale používate projektor, odporúčame Vám zakúpiť si gyroskopickú myš, ktorá nahradí mnohé (hoci samozrejme nie všetky) vlastnosti interaktívnej tabule.

Gyroskopická myška sa od klasickej líši zabudovanými gyroskopickými snímačmi, ktoré snímajú osové zrýchlenie v horizontálnom aj vertikálnom smere a tým umožňujú určiť smer pohybu myšou v priestore. Klasická stolová myška sa Vám tak zrazu premení na zábavnú pomôcku pre ovládanie programu Alf, ako aj ďalších programov, ktoré používate.