Logo Kvant spol. s r.o.
Interaktívne testy ALF

Otázka s výberom jednej správnej odpovede

V tejto často využívanej úlohe žiak vyberá jednu z ponúkaných odpovedí na otázku.

typ1

Pexeso

V klasickom pexese hľadáte rovnaké pojmy alebo obrázky. Didaktický účel pexeso naplní vtedy, keď žiak hľadá dva navzájom prepojené pojmy.

pexeso

Priradenie dvojíc pojmov

V tomto type úlohy žiak priradzuje pojmy v pravom stĺpci k ich zodpovedajúcej dvojici v ľavom stĺpci.

Zaradenie slov do skupín

V tomto type úlohy žiak zaradzuje slová do skupín, kam patria.

Zaradenie slov

Usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia

V tomto type úloh žiak zoradzuje pojmy alebo vety do správneho poradia.

Usporiadanie pojmov alebo viet

Výber viacerých odpovedí

V tomto type úlohy môže žiak zvoliť viacej správnych odpovedí. Úloha má dve varianty - textová verzia a obrázková verzia.

Výber viacerých odpovedí

Popis obrázku

Táto úloha Vám umožní k ľubovoľnému obrázku vytvoriť popisky s názvami, pričom tieto popisky sa náhodne zoradia vedľa obrázka a žiak ich musí umiestniť na správnu pozíciu.

popis obrazku

Dvojice

V tomto type úlohy sa postupne zobrazujú náhodne dvojice pojmov a žiak musí určiť, či k sebe patria alebo nie. Táto úloha sa dá spustiť v dvoch režimoch - môže hrať 1 hráč alebo 2 hráči.

Dvojce

Usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia

V tomto type úloh žiak zoradzuje pojmy alebo vety do správneho poradia. V tejto ukážke to bude poradie historických udalostí. Ukážka má dve časti - v prvej časti je ukázaný priebeh úlohy, v druhej časti je znázornený spôsob, akým môžete v administrátorskej časti zmeniť zadanie úlohy rýchlo a jednoducho:

typ1

Puzzle

V tejto úlohe si môžete jednoduchým a rýchlym spôsobom vytvoriť puzzle: zvolíte si obrázok, počet vodorovných a zvislých dielikov a puzzle je hotové!

Puzzle