Euklides

Euklides

Konštrukčný program rovinnej geometriePomocou programu Euklides geometria v rovine vyriešite jednoducho a presne rôzne geometrické cvičenia. Pri digitálnom geometrickom zostavovaní konštrukcie, prvky na obrázku sú mobilné, zatiaľ čo vychádzajúce body zostávajú konštantné. Týmto ľahko nájdeme hranice zostavovanej konštrukcie.


Priehľadná konštrukcia

Každý z pripravených objektov je možné vyfarbiť, alebo použiť rôzne štýly čiar pri zobrazovaní. Ktorýkoľvek z objektov môžeme vypnúť alebo znovu zapnúť. Pomocné čiary, ktoré nie sú pri konečnom výsledku dôležité sa dajú skryť jedným kliknutím.

K objektom môžu byť pripojené značky (body, priamky,...) ktoré môžu obsahovať poznámky, alebo s ich pomocou zobraziť dynamické parametre objektov (napríklad súradnice bodov, dĺžka línie). Značky je možné zapnúť alebo vypnúť pre každý objekt.


Konštrukčné kroky

Popis jednotlivých krokov, ktorými sme sa dopracovali ku konštrukcii je nevyhnutný, pretože ich pomocou môžeme proces a výsledok zopakovať. Viditeľný nebude iba konečný výsledok ale aj jednotlivé kroky, pomocou ktorých sme sa k výsledku dopracovali.

V programe sa dajú používať aj makrá(vlastné postupy konštrukčných krokov), ktoré je možné uložiť a používať v nasledujúcich projektoch.