mozaMap

mozaMap

Digitálne mapy pre interaktívne tabuleDigitálne atlasy interaktívneho programu Mozamap rozširujú paletu pomôcok používaných na hodinách geografie a dejepisu. Rôzne typy máp a prvky ktoré je možné ľubovoľne zostavovať, výrazne uľahčuje a zjednoduší prípravu a vedenie vyučovacej hodiny. Digitálne geografické a dejepisné atlasy obsahujú kompletné učivo našich tlačených atlasov.

Prečo sa rozhodnúť pre mozaMap?


Vrstvy, individuálne náhľady

Textové obsahy máp možno vyhľadávať, jednotlivé vrstvy možno po jednom vypnúť a zapnúť. Ľahko možno vytvoriť také náhľady, ktoré sa najviac hodia k téme vyučovacej hodiny, čo zvyšuje efektívnosť hodiny.

Nastavené náhľady máp možno pomenovať a uložiť. Uloží sa zväčšenie, vytvorené kresby a viditeľnosť vrstiev. Uložený náhľad možno vložiť do mozaBooku a odtiaľ ho možno otvoriť na hodine pomocou jediného kliknutia.