mozaWeb

mozaWeb

Interaktívne obsahy na domáce štúdiumVytvorte si bezplatný mozaWeb účet! Vaše digitálne učebnice, interaktívne obsahy, aplikácie a hry súvisiace s daným vyučovacím predmetom budú pre vás všade dostupné online pomocou internetového prehliadača. Ak chcete svoje digitálne knižky používať aj na tablete, nastavte svoj mozaWeb účet aj v mozaBook programe na vašom tablete.

Čo vám ponúka mozaWeb?


Vlastné digitálne učebnice

Digitálne učebnice, ktoré si zakúpite v našom internetovom obchode môžete otvoriť a listovať online v prehliadačoch, ich časti môžete zväčšovať bez zhoršenia kvality. Do kníh možno k danému učivu vložiť interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá, zvuky, obrázky, úlohy), ktorý možno otvoriť jediným kliknutím.