Učebnice fyziky


Nové učebnice fyziky pre gymnázia od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD. obsahujú odporúčaciu doložku ministerstva školstva a sú revolučným nástrojom na výučbu fyziky. Každá učebnica obsahuje prepacované učebné texty, podrobné návody na praktické cvičenia, množstvo digitálnych prezentácií, ktoré pokrývajú každú vyučovaciu hodinu a taktiež testy pre každú vyučovaciu hodinu.

Učebné texty sú spracované prehľadne, s výraznou podporou názornej - obrázkovej časti v každej téme. Praktické cvičenia sú navrhované ako súčasť takmer každej vyučovacej hodiny. Navrhované cvičenia sú nenáročné na pomôcky a ich cieľom je podporiť samostatnú prácu žiakov. Využitie prezentácie na vyučovacej hodine skráti čas venovaný oboznámeniu s novým učivom a utvorí časový priestor pre navrhované experimentálne aktivity žiakov. Testy môžu slúžiť pre žiakov ako autotesty, na ktorých si môžu samostatne preveriť úroveň osvojenia poznatkov získaných na vyučovacej hodine. Databáza otázok je pre učiteľa vhodnou prípravou pre vytvorenie testu určeného pre hodnotenie žiakov.

Učebná pomôcka odporúčaná Ministerstvom školstva

Licencie

Školská licencia

Zakúpením Školskej licencie škola získava 1 kus učebnice v tlačenom prevedení a CD s učebnicou, prezentáciami a testami v digitálnej forme. Majiteľ tejto licencie má právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej forme. Je zakázané šíriť učebnicu vo forme digitálnej.

Školská licencia PLUS

Zakúpením Školskej licencie PLUS škola získava 1 kus učebnice v tlačenom prevedení a CD s učebnicou, prezentáciami a testami v digitálnej forme. Škola taktiež obdrží prístupové kódy k CD pre všetkých žiakov a učiteľov na škole. Majiteľ tejto licencie má právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej aj v digitálnej forme.

Na stiahnutie

Cenník

Demoverzia (73,7 MB)

Systémové požiadavky

Operačný systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Internetový prehliadač: Internet Explorer 6 a novší, povolený Javascript a cookies
Prehrávač Flash: Adobe Flash Player 10 a novší - pre stiahnutie kliknite tu.