Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

mozaBook STUDENT Slovenská verzia - multilicencia

MozaBook STUDENT je softvérový balík vyvinutý pre prácu žiakov počas vyučovania, ktorý rozširuje učebné nástroje množstvom ilustrácií a animácií zaujímavými prezentáciami. Môžete kresliť, vkladať niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D, video, audio, flash, atď.) do kníh a pracovných zošitov programu.

Licencia na prácu žiakov na hodinách určená pre triedy kde žiaci pracujú na tabletoch alebo počítačoch s Windows.

Učitelia môžu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva.

Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku.

V našom internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.

 

Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej hodine zväčšiť kliknutím. Učiteľ môže pripraviť aj vlastné časti stránok, ktoré chce prezentovať na hodine vo zväčšenej podobe. Program je schopný sám analyzovať text publikácie a odporučiť interaktívny obsah pre dané učivo. Pedagóg môže odporúčaný obsah prehrať, prijať alebo odmietnuť, ale môže pridať aj obsah podľa vlastného výberu (3D modely, vzdelávacie videá, zvukový materiál, obrázky) z mozaBook mediálnej knižnice, vlastného počítača alebo internetu. Tieto prvky sa dajú uložiť ako ikona na okraji učebnice, následne ich možno otvoriť pomocou jedného kliknutia a prezentovať na vyučovacích hodinách.

 

Atraktívne úlohy rýchlo a jednoducho. Mnoho preddefinovaných typov úloh (možnosť jedného alebo viacerých výberov, párovanie, reťazec, usporiadanie na mape, doplnenie tabuľky, množiny, atď.). Jedna úloha môže obsahovať aj viacero typov úloh, možno nastaviť aj čas určený na vyriešenie úlohy. Môžete si vybrať z viacerých vstavaných zobrazení, vďaka ktorým sa úlohy stávajú ešte príťažlivejšími.

Pri zostavovaní úloh možno použiť aj obrázky, videá a zvukové súbory. Z 3D modelov a jednotlivých nástrojov možno automaticky poslať úlohy do editora úloh.

Pripravené úlohy možno vložiť do mozaBook publikácií k súvisiacemu učivu, ale možno ich zadať aj ako domácu úlohu, ktorú môžu žiaci vyriešiť doma na mozaWeb domovskej stránke.

  18,00 €
20 18,00 € 18,00 €
20 30,00 € 30,00 €
20 45,00 € 45,00 €
20 55,00 € 55,00 €
20 63,00 € 63,00 €
20 85,00 € 85,00 €
20 115,00 € 115,00 €
Produkt pridaný do porovnávania!