Kategórie

TOP PRODUKTY

Rádioaktívne preparáty, sada 3 ks

10201829C

696,00 € s DPH

Zdroje žiarenia pre skúmanie vlastností alfa, beta a gama žiarenia

Viac detailov

Dostupnosť: Posledné kusy skladom

Zdroje žiarenia pre skúmanie vlastností alfa, beta a gama žiarenia. Rozsah dodávky: DR209-PO Polónium 210, a- žiarič, DR209-SR Stroncium 90, ß-žiarič, DR209-CO Kobalt 60 c-žiarič; Gama, beta žiarič (Ko-60) s aktivitou A =37 kBq; polčas rozpadu:5,258 rokov; vysiela vedľa beta žiarenia, ktoré je absorbované na žiariacom výstupnom okne, gama žiarenie s energiou od 1,17 do 1,33 MeV. Preparát sa dodáva s dvomi úložnými olovenými valcami ako ochrana proti žiareniu pre uloženie. Preparáty sú preskúšané, a pre školské účely vybavené povolením. Ku každej dodávke je priložná kópia povolenia ako aj technická správa. Spoludodávané podklady musia byť uložené. V týchto dokumentoch ako aj v návodoch k pokusom ”Jadrová fyzika” DR990-9S sú udané smernice a predpisy pre zaobchádzanie, experimentovanie a uloženie týchto preparátov. Aktivity jednotlivých zdrojov DR209-ff ležia vo vnútri udaných hraničných hodnôt v predpisoch pre žiarenie. Všetky zdroje sú od výrobcu podrobené skúške utesniteľnosti, ide o výlučne ”uzatvorené zdroje žiarenia”. Pred dodávkou musí byť užívateľom podpísané ”Štandardné vyhlásenie podľa nariadenia rady č. 1493/93 Euratom”, škola alebo inštitút na mieste splnomocnenej a zodpovednej osoby, a musí byť predložené príslušným úradom prijímajúcej krajiny. Tento formulár môžete žiadať v našej firme. Dodávka sa môže uskutočniť až po prijatí tohto vyplneného štandardného vyhlásenia. Konštrukcia: Zdroje žiarenia sú zalepené v kotúči z plastickej hmoty (D=25 mm, H=5 mm) s otvorom v strede (D=6 mm) tak, že sú zakryté hrubou vrstvou z plastickej hmoty, alebo v prípade polónia jednou vyparovacou kovovou fóliou. Kotúče sú farebné a označené varovným symbolom a nápisom ”Rádioaktívny materiál”. Okrem toho je udaný druh žiarenia, aktivita, polčas rozpadu, označenie rádionuklidu a označenie výrobku. Kotúče z plastickej hmoty sú upevnené v objímkach z akrylového skla (D=30 mm, L=12 mm). Tieto akrylové objímky majú na zadnej strane závitový otvor M6, takže môže byť preparát naskrutkovaný na L držiak pre preparáty DR201-1R. Súčasne je odporúčané: DR201-1R L držiak pre preparáty
Produkt pridaný do porovnávania!