Knižnica > Knižničný fond 1

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 1 - 20 z celkového počtu 52 (Počet strán: 3)
 

1KF1990079 - BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ (PhDr. Jana Višnovská, Mgr. Katarína Kubinová, Mgr. Ivana Kuncov

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990080 - BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (Mgr. Katarína Grellne

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990081 - BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (Mgr. Katarína Kubinov

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990082 - BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (Mgr. Eva Ihringová,Ph

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990083 - FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM (PaedDr. Oľga Hírešová

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990084 - FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (PaedDr. Oľga Hírešová,

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990085 - FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM (PaedDr. Oľga Hírešová

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990086 - FYZIKA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990087 - FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM (Mgr. Paulína Kuhnová, P

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

 

1KF1990088 - CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 1. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990089 - CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 2. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990090 - CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 1. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990091 - CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 2. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990092 - CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 1. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990093 - CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 2. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990094 - CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 1. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990095 - CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK (RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová)

Knižničný fond 1

4,22 €Pridať

 

1KF1990096 - PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 3. ROČNÍK ZŠ (Ing. Rastislav Geschwandtner)

Knižničný fond 1

7,23 €Pridať

 

1KF1990097 - PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ (Ing. Rastislav Geschwandtner, Mgr. Kristína Kissová)

Knižničný fond 1

7,23 €Pridať

 

1KF1990098 - PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ (PaedDr. Zuzana Duchoňová, Mgr. Martin Horváth, Mgr. Eva Raff

Knižničný fond 1

8,45 €Pridať

Strana č.123