Odborné učebne > Učebňa biochémie

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2018 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).
Ponúkané sady sú vzorové, odporúčané ako najvhodnejšie pre výučbu polytechniky, fyziky, biológie a chémie. Na základe požiadavky zákazníka sú sady modifikovateľné.

Zobrazené produkty: 61 - 80 z celkového počtu 98 (Počet strán: 5)

1B199049A - Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok pre skupinu žiakov

Sada pre skupinu 4 žiakov pre prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje : 4x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 2x kadička nízka s výlevkou 150ml, 2x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 4x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 4x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 4x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 4x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,2x pipeta delená 10 ml, 4x miska Petriho sklenená 90 mm, 4x valec odmerný vysoký 250 ml, 2x lievik, 2 ks byreta objem 25 ml, 4x sklená tyčinka, 2x stojan na 10 skúmaviek, 6x rôzne držiaky, 16x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 16x kadička nízka s výlevkou 150ml, 16x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 16x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 16x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 16x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 16x pipeta delená 10 ml, 16x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 16x valec odmerný vysoký 250 ml, 16x lievik, 16x sklená tyčinka, 16x stojan na 10 skúmaviek, 16x tri rôzne držiaky.

1 411,20 €Pridať

1B199050A - Súbor spotrebného materiálu a vybavenia, chémia, žiaci

Spotrebný materiál pre skupinu 4 žiakov k pomôckam pre učebňu biochémie: 4x filtračný papier kruhový pr. 100mm, 100ks/bal, materiál na pokusy: 20x Pipeta Pasteur sterilná - 3ml, 20x Jednorázová striekačka, 4x Skúmavka s guľatým dnom,rovný okraj, 18x180mm, 4x Špachtľa s lyžičkou 210mm, 4x Kadička PP priesvitná, 250ml, lisovaná stupnica, 4x Kadička PP priesvitná, 50ml, lisovaná stupnica, 4x Odmerný valec vysoký, PP, priesvitný, s lisovanou stupnicou, 250ml, 4x Tyčinka miešacia otavená 5x300mm, 4x Miska biela plastová 202x151x81mm, náhradné činidlá: 4x Hydrogénuhličitan sodný (sóda) 500g, 4x Kys. citrónová potravinárska 500g, 4x Potravinárske farbivo 20g, hygienické jednorázové pomôcky - 4x Rukavice vinylové bez púdru, veľ. M, 100ks.

294,00 €Pridať

1B199051A - Sada senzorov pre chémiu - žiak

Sada senzorov je kompatibilná s interfejsom a softvérom k interfejsu a obsahuje senzory: 1 x pH senzor, 1 x Senzor vodivosti kvapaliny, 1 ks Senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1x Senzor slanosti kvapaliny (0..35), 1x ORP senzor, 1 x Sada prepojovacích káblikov (4ks). Pre skupinu 2- 4 žiakov.

794,40 €Pridať

1B199052A - Školský mikroskop žiacky

Žiacky monokulárny mikroskop s maximálnym zväčšením 400x a minimálne s revolverovou hlavicou s tromi achromatickými objektívmi so zväčšením 4x, 10x, 40x, širokouhlým okulárom WF 10x, s hrubým doostrovaním, spodným osvetlením, napájaním 230V (AC ) s výstupom 5V(DC)/800 mA, s možnosťou napájania aj cez solárny článok, ktorý má byť súčasťou dodávky. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1 hárok čistiacich obrúskov, sada podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka.

255,60 €Pridať

1B199053A - Súbor kefiek na čistenie - spotrebný materiál

Skupinová sada kefiek na čistenie chemického sklad je zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje: 1x kefka na kadičky, 1x kefka na banky, 1x kefka na pipety, 1x kefka na skúmavky.

325,20 €Pridať

1B199054A - Súbor filtračného materiálu - spotrebný materiál

Skupinová sada filtračných materiálov je zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje materiál: kvalitatívny filtračný papier z bielenej buničiny plošnej hmotnosti 80g/m4 - archy rozmeru 500 x 500 mm.

53,28 €Pridať

1B199055A - Žiacky kufrík chémia - destilácia

Kufrík na jednoduché chemické pokusy, obsahuje všetky potrebné komponenty na zostavenie destilačeného setu a vykonanie destilačných procesov. Žiaci môžu sledovať chladenie vody a oddeľovanie kvapalín na základe ich odlišných teplôt varu. Materiál pre jednu skupinu 2-4 žiakov.

260,40 €Pridať

1B199056A - SW k interfejsu - multilicencia

Softvérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce pod operačným systémom Windows, kompatibilné s interfejsom, integrujúce meranie hodnôt chemických veličín (min. teplota, pH, koncentrácia O2, koncentrácia CO2, rádioaktívne žiarenie) spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľkách a v grafoch, modelovanie a tvorbu interaktívnych animácií prepojených na reálne deje snímané senzormi. Súčasťou sú inštruktážne aktivity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie je 5 rokov.

888,00 €Pridať

1B199057A - Elektrolýza - žiacka súprava na pokusy + zdroj

Žiacka súprava obsahujúca 10 častí na elektrolýzu ako napr. sklenenú nádobu, miešaciu tyčinku, chemikálie, elektródy, zdroj, indikátor, vodiče. Sada pre 2 - 4 žiakov.

372,00 €Pridať

1B199058A - Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Merací panel pre učiteľa komaptibilný so sadou senzorov pre biochémiu - učiteľ. Merací panel obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli.

1 382,40 €Pridať

 

1B199059A - Nástenná tabuľa chemických prvkov

Nástenný obraz Periodickej sústavy prvkov v rozmere 140x110 cm, s povrchovou úpravou laminovaním, jednoduché čistenie, uchytenie pomocou 2 líšt alebo nástenných háčikov

138,00 €Pridať

 

1B199060A - Tabuľka chemických prvkov A4

Tabuľka Periodickej sústavy prvkov v rozmere A4 cm, s povrchovou úpravou laminovaním, jednoduché čistenie.

1,08 €Pridať

1B199061A - Sada senzorov pre chémiu - učiteľ

Sada senzorov k interfejsu a SW k interfejsu obsahuje senzory: 1 ks pH senzor, 1 ks Senzor vodivosti kvapaliny, 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1 ks Senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 2 x Sada prepojovacích káblikov (4ks), 1x Senzor slanosti kvapaliny (0..35), 1x ORP senzor, 1 ks Senzor O2 vo vode (0..15mg/l).

1 437,60 €Pridať

1B199062A - Sada laboratórneho skla a pomôcok pre učebňu biológie

Triedna sada laboratórneho skla a pomôcok obsahuje: 2x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 1x kadička nízka s výlevkou 150ml, 1x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 2x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 2x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 2x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom,1x pipeta delená 10 ml, 2x miska Petriho sklenená 90 mm, 2x valec odmerný vysoký 250 ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklená tyčinka, stojan na 10 skúmaviek, 3 rôzne držiaky, 8x kadička vysoká s výlevkou 400ml, 8x kadička nízka s výlevkou 150ml, 8x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 8x banka kúžeľová úzkohrdlá 250 ml, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 8x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 8x pipeta delená 10 ml, 8x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 8x valec odmerný vysoký 250 ml, 8x lievik, 8x sklená tyčinka, 8x stojan na 10 skúmaviek, 8x tri rôzne držiaky.

705,60 €Pridať

1B199063A - Sada na destiláciu - učiteľská

Sada na destiláciu umožňuje bezpečne vykonať všetky obvykle prevádzané destilačné procesy. Žiaci môžu sledovať chladenie vody a oddeľovanie kvapalín na základe ich odlišných teplôt varu. SVS systém pozostáva zo skrutkových spojov, ktoré pozostávajú zo skrutkovacieho uzáveru, silikónového tesnenia a PTFE manžety. Tak sa zabezpečí jednoduchšie ovládanie a zaistí bezpečnosť a odolnosť voči priesaku spojmi medzi jednotlivými časťami. Všetky časti sú uložemé v prepravke s výstužou a krytom. Rozmery balíka: 312 x 427 x 150 mm. Obsahuje: frakčná banka 100 ml, kadička 100 ml, destilačná hlava, adaptér, chladič podľa Liebiga 150 mm, teplomer -10 do +110 ° C, stojan so svorkami, svorky 2x, tyč stojana 330 mm 2x, svorkový držiak 2x; upevňovací krúžok, trojnožka, držiace klipy, keramická drôtená sieťka, kahan, ohňovzdorná podložka, kadička 100 ml gumené rúrky. Materiál pre jednu skupinu 2-4 žiakov.

626,40 €Pridať

1B199064A - Teplomer s kovovým senzorom, digitálny

Rozsah teplôt teplomera: -50/300 °C, -58/572 °F, Presnosť: 0.1 °C, 0.1 °F, Pamäť maxima a minima, Fixná sonda z nehrdzavejúcej ocele 150mm.

16,56 €Pridať

1B199065A - Sada žiackych fonendoskopov

Sada 17 žiackych fonendoskopov, s obojstrannou hlavicou. Laditeľná membrána na jednej strane dopĺňa funkciu klasického zvona. Výkonný jedno-kanálový zvukovod s tepelnou izoláciou obruby.

176,40 €Pridať

1B199066A - Kliešť obyčajný - model

Kliešť (replika v pomere 25:1), Rozmery: 12x12x2 cm, Váha: 0,035 kg.

34,44 €Pridať

1B199067A - Kostra kačice - model

Model vtáčej kostry. Môže sa používať na komparatívnu anatómiu a ďalšie štúdiá. Dodáva sa v plastovom kufríku.

516,00 €Pridať

1B199068A - Kostra mačky - model

Model mačacej kostry - odpružený, dokáže kopírovať prirodzený mačací pohyb. Kostra je umiestnená na drevenom podstavci.

944,40 €Pridať

Strana č.12345