Odborné učebne

KVANT spol. s r.o.

V tejto časti nájdete prehľadne usporiadanú ponuku nábytku, sád učebných pomôcok a samostatných učebných pomôcok a vybavenia pre ZŠ.
Uvedené ceny sú platné do 31.12.2017 a slúžia ako podklad pre vypracovanie Predpokladanej hodnoty zákazky (prieskumu trhu).

Zobrazené produkty: 101 - 120 z celkového počtu 971 (Počet strán: 49)

1F199031A - Sada ochranných prostriedkov - fyzika - žiaci

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre prácu vo fyzikálnej učebni. Sada obsahuje: 4 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4 ks ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku E166, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť M, 4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

140,00 €Pridať

1F199032A - Sada spotrebného materiálu - fyzika - žiaci

Spotrebný materiál pre skupinu 4 žiakov k učebným pomôckam pre fyziku - (sklo - sada pre fyziku, chemikálie - sada pre fyziku, digitálna váha, teplomer, pracovná podložka, hadice rôzneho priemeru). Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

195,00 €Pridať

1F199033A - Sada 5-tich predlžovačiek s 5-timi zásuvkami

Skupinová sada obsahujúca 5ks predlžovacích šnúr s vypínačom, 5-timi zásuvkami a prepäťovou ochranou.

34,80 €Pridať

1F199034A - Indukčný varič

Indukčný varič, jednoplatničkový, príkon 2000 W, plynule regulovateľný termostat, kontrolka prevádzky, ochrana proti prehriatiu.

132,00 €Pridať

1F199035A - Žiacka edukačná súprava - magnetizmus

Súprava obsahuje 24 rôznych častí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče. Rozmery: 27x21x5 cm. Prehľad pokusov: magnetické materiály, magnety majú silu, prenikavé sily, čiary magnetického poľa, keď sa "stretnú" dva magnety, môže sa magnet vznášať?, ako sa vyrábajú magnety?, zemské magnetické pole, magnetický motor, ako sa môže využívať magnetizmus?, elektrické napätie, sily medzi dvoma nabitými telesami, polarizácia a účinok, nabitý balón, model elektroskopu, účinok elektroskopu, elektrostatický tanec. Obsahuje materiál na prácu jednej skupiny.

248,00 €Pridať

1F199036A - Kolbeho elektroskop

Kolbeho elektroskop, kovová skrinka so sklom a zemniacou zdierkou, priehľadná stupnica; rozmery skrinky: 17x10x21 cm.

138,67 €Pridať

 

1K199001A - Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ

Licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ. Obsah je prierezom učiva fyziky a obsahuje témy pre 6.ročník ZŠ: vlastnosti kvapalín, plynov, vlastnosti pevných látok a telies, hustota pevných látok, kvapalín a plynov, Pascalov zákon, Archimedov zákon. Obsah pre 7. ročník ZŠ: teplota, skupenstvá látok a ich zmeny, topenie, tuhnutie, vyparovanie, var, kondenzácia, teplo a využiteľná energia, tepelný stroj. Obsah pre 8. ročník ZŠ: svetlo, vlastnosti svetla, odram, lom, šošovky, optické vlastnosti oka, sila a jej znázornenie, meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl, ťažisko, páka, kladka, tlaková sila, tlak, trenie, pokoj a pohyb telesa, trajektória pohybu, rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Obsah pre 9. ročník ZŠ: magnetické a elektrické vlastnosti látok, elektrický prúd v kovových vodičoch, meranie prúdu a napätia, elektrický odpor vodiča, elektrická práca a príkon, magnetické pole v okolí vodiča, elektromagnet, vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, elektrolýza.

565,00 €Pridať

 

1K199002A - Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych učebníc pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a cvičení) a obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

1 700,00 €Pridať

 

1K199003A - Cvičebnica fyziky Testy pre 8-ročné gymnáziá

Licencia digitálnych cvičebníc Testy pre 8-ročné gymnáziá. Obsahuje kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér je vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

1 270,00 €Pridať

 

1K199004A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Sila a pohyb

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Sila a pohyb. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

19,80 €Pridať

 

1K199005A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Vlastnosti kvapalín a plynov

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Vlastnosti kvapalín a plynov. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

19,80 €Pridať

 

1K199006A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Elektrina

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Elektrina. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,00 €Pridať

 

1K199007A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Magnetizmus

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Magnetizmus. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,00 €Pridať

 

1K199008A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Periodické deje

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Periodické deje. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

17,00 €Pridať

 

1K199009A - Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : EM žiarenie a častice mikrosveta

Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah je spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a obsahuje kompletný prierez učivom Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta. Učebnica je vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahuje odporúčaciu doložku MŠ.

19,80 €Pridať

 

1K199010A - Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti látok. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Prelievanie vzduchu a plynu, Fúkanie guľôčky do fľašky, Guľôčky v oleji, Plávanie kovovej spinky na vode, Pružnosť mydlovej blany, Plávajúca plechovka, Karteziánsky potápač, Galileiho teplomer, Prelievanie vody z fľaše do fľaše, Horenie sviečky, Papierový most, Odraz lopty, Balansujúci vtáčik na bidle.

21,50 €Pridať

 

1K199011A - Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a skupenské premeny. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Čo drží viečko na zaváraninovej fľaške, Ako udržať vodu v prevrátenom pohári, Prečo je problém zodvihnúť papier, Odfúknutie fľašiek od seba, Vybratie valčeku von z otvoru hranola, Nabratie vody do prevrátenej fľašy, Čo horí na sviečke, Problém vriacej vody v injekčnej striekačke, Prečo mydlové bubliny praskajú, Zdvihnutie ľadu pomocou špajdle, Určenie dotykom čo bude teplejšie ?, Zapaľujeme papier, Odrezaný plameň sviečky, Zohriaty vzduch a nárast tlaku

21,50 €Pridať

 

1K199012A - Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Tieň, polotieň, Obraz za zrkadlom, Čo je za akváriom, Zrkadlový obraz obrátený a zväčšený a zmenšený, Zväčšenie a zmenšenie obrazu pomocou spojky, Pohľad cez rozptylku, Rozpoznanie krátkozrakosti a ďalekozrakosti, Skladanie farieb.

21,50 €Pridať

 

1K199013A - Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a magnetizmus. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tématický obsah experimentov: Zelektrizovanie balónov, Pohyb predmetov (bublina, vrtuľka) elektrostatickým pôsobením, Elektrostatický zvonček, Elektrizovanie dotykom, Telesá sa elektrostatick odpudzujú, Je celý magnet magnetický?, Ako sa dá z klinca urobiť magnet, Magnetické pole bez magnetu, Magnet a cievka, Pohyb vodičom s prúdom, Elektromotor, Otáčanie vodivého kotúča na vode.

21,50 €Pridať

 

1K199014A - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika

Balík obsahuje sadu 10 ks výukových DVD z rôznych oblastí fyziky. Každé DVD je rozdelené na podkapitoly s podrobnejšími témami. Filmy obsahujú pokusy i názorné animácie, ktoré sú často vytvorené zo zobrazenej reality. Pre znázornenie fyzikálnych javov slúžia aj zábavné hrané scénky - fyzikálne grotesky. Dôraz je na prepojenie fyzikálnej teórie s reálnym svetom a predovšetkým technikou. Obsiahnuté témy: Kinematika a dynamika, Trenie, Pôsobenie síl, Telesá v gravitačnom poli, Tekutiny, Kmitanie, Vlnenie, Zvuk, Šírenie svetla, Optika

732,00 €Pridať

Strana č.1234567891011