Figuríny

Výukový model Resuscitačná Anna KPR torzo + vyhodnocovanie na PC

Kompletný systém výučby, pri ktorom je model prepojený s PC. Na obrazovke PC je možné sledovať priebehy úkonov resuscitácie v reálnom čase,. V prvej etape sa žiak sledovaním obrazovky zdokonaľuje v prevádzaní úkonov prípadne korigovať nesprávne prevedené úkony.
V druhej etape vyučujúci môže kontrolovať priebeh resuscitácie. PC s prepojením s tlačiarňou umožní vytlačenie kompletného záznamu resuscitácie a jeho archivovanie pre neskoršie potreby.

Detail displeja s reálne bežiacimi krivkami KPR. Po ukončení KPR program vyhodnotí úspešnosť resuscitácie a tým aj chybné úkony, zlú polohu rúk pri masáži, malú, resp veľkú hĺbku kompresií, malý, resp. veľký jednorázový dychový objem, pomer dychov a masáže. Model je v prevedení torzo, obsahuje 2 náhradné pľúca, 3 tvárové masky, dezinfekčný roztok, podložku pre cvičiacich, a prenosný kufor. Súčasťou je program vyhodnotenia úspešnosti resuscitácie na CD a prepojovací kábel s konektorom do modelu a k PC - ukončenie RS232.

PC nie je súčasťou dodávky. Nakoľko k notebookom je zvyčajne nutná redukcia USB/RS232 doporučujeme PC s OP Windows XP. Figurína je dodávaná bez nôh a rúk.
Resuscitačná Anna KPR Torzo - bez vyhodnocovania na PC (základná)

Simulácia dospelého človeka s typickou fyziológiou. Je navrhnutá k realistickému tréningu základných techník v zhode s medzinárodnými odporúčaniami.

Vlastnosti figuríny:
simulácia nepriechodnosti dýchacích ciest, pohyblivá čeľusť, jednocestná memránová chlopňa, zabraňujúca úniku vdýchnutého vzduchu, simulácia poddajnosti hrudného koša pri nádychu, výdychu a stláčaní, pohyb krku pri dýchaní, anatomicky zodpovedajúce miesta pre nácvik KPR, hmatateľný pulz, použiteľná aj pre nácvik KPR s použitím Ambuvaku (resuscitačný vak) alebo resuscitačných prístrojov


Resuscitačná Anna KPR Torzo - so svetelným vyhodnocovaním

SkillGuide - Svetelné vyhodnocovanie - displej v angličtine, prístroj napájaný štyrmi 1,5V alkalickými batériami ukazuje:

 • vdýchnutý objem (dostačujúci/nedostačujúci)
 • hĺbku stlačenia (dostačujúca/nedostačujúca)
 • zlú pozíciu rúk
 • príliš rýchle vdychovanieResuscitačná Anna KPR Torzo - so svetelným, tlačeným vyhodnocovaním

SkillReporter - Kombinované svetelné vyhodnocovanie s tlačeným výstupom - prístroj napájaný ôsmimi 1,5V alkalickými batériami ukazuje:

 • objem vdýchnutého vzduchu (nedostačujúci/dostačujúci/nadmerný)
 • hĺbku stlačenia (nedostačujúca/dostačujúca/nadmerná)
 • zlú pozíciu rúk
 • príliš rýchle vdychovanie


Tlač oboch kriviek v reálnom čase a štatistika vykonávania KPR:

 • možnosť použiť bez zapojenia SkillReporteru (pre tréning KPR na mieste nehody)
 • senzory ukazujú, či bol skontrolovaný pulz a či bola hlava zaklonená a brada nadvihnutá pred začatím oživovaniaNohy a ruky pre Resuscitačnú Annu KPR Torzo

KPR simulátor v životnej veľkosti - s pamäťovou jednotkou alebo s tlačiarňou -bez pripojenia na PC

Resuscitačný simulátor v životnej veľkosti umožňuje nacvičovanie resuscitačných techník na dospelom jedincovi. Niektoré funkcie sú rovnaké ako pri modeli torza. Pamäťová jednotka na displeji ukazuje práve prevádzané činnosti, ale do jednotky sa ukladajú aj priemerné hodnoty. Vyhodnotenie obsahuje: dospelý/dieťa mód, frekvenciu kompresie, správnu kompresnú hĺbku, priebeh dýchania, riadny objem vzduchu, nesprávne umiestnenie rúk.
Torzo dospelého človeka na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest - Heimlichov manéver


Torzo v životnej veľkosti umožňuje nácvik Heimlichovho manévru, vyčistenie ústnej dutiny k spriechodneniu dýchacích ciest. V prípade správneho postupu je predmet spôsobujúci dusenie vypudený z figuríny. Figurína je vyrobená z odolného vinylu a pôsobí realistickým dojmom. 

Vlastnosti figuríny:
anatomické zakrivenie hrudníka
Torzo dospelého človeka CPR Torso


Torzo s pohyblivou hlavou, krkom a čeľusťami umožňuje zaklonenie hlavy, nadvihnutie brady, predlženie krku a vykazuje tlak čeľustí.
Vlastnosti:

 • jednoducho prístupný hrudný kôš s rebrami, pľucami a srdcom pre Heimlichov manéver
 • Blokovanie dýchacích ciest pri oredklonení hlavy
 • Realistické nadvihovanie hrudníka
 • Krčný pulz
 • Otvorenie a zatvorenie očí 


CPR Torso je možné rozšíriť o prepojenie s počítačom. Spolu s interaktívnym softvérom umožňuje monitorovať a ukladať procesy počas nácvikSimulačná súprava 1

Obsahuje:

Krvácajúce rany:(spolu s pumpou a zásobníkom)

 • 1 fraktúra holennej kosti

Nekrvácajúce rany:

 • 12 lepivých tržných rán a otvorených fraktúr

Príslušenstvo:

 • 1 hmlový sprej
 • 1 fľaša umelej krvi
 • 1 balenie krvneho prášku
 • 1 simulačný vosk
 • 1 balenie zlomeného umelého skla pre precvičenie poranení sklom
 • 4 gélové farby: biela, modrá hnedá a červená
 • 1 balenie metylovej celulózy na zahustenie krvi
 • 1 imitácia kože pre prilepovacie rany
 • 3 lopatky
 • 3 ústne lyžice
Simulačná súprava 2

Obsahuje:

Krvácajúce rany: (spolu s pumpou a zásobníkom)

 • 1 otvorená amputácia
 • 1 fraktúra ramennej kosti
 • 1 fraktúra holennej kosti
 • 1 odsávacia rana hrude
 • 1 strelná rana dlane

Nekrvácajúce rany: 

 • 24 lepivých tržných rán a otvorených fraktúr

Príslušenstvo:

 • 1 hmlový sprej
 • 1 fľaša umelej krvi
 • 3 balenia krvneho prášku
 • 1 simulačný vosk
 • 1 balenie zlomeného umelého skla pre precvičenie poranení sklom
 • 4 gélové farby: biela, modrá hnedá a červená
 • 4 vačky s pumpičkovými vývodmi
 • 1 balenie metylovej celulózy na zahustenie krvi
 • 1 imitácia kože pre prilepovacie rany
 • 3 lopatky
 • 3 ústne lyžiceSimulačná súprava 3

Obsahuje:

Krvácajúce rany: (spolu s pumpou a zásobníkom)

 • 2 fraktúry ramennej kosti
 • 2 fraktúry holennej kosti

Nekrvácajúce rany:

 • 60 lepivých tržných rán a otvorených fraktúr

Príslušenstvo:

 • 2 hmlové spreje
 • 2 fľaše umelej krvi
 • 3 balenia krvneho prášku
 • 2x simulačný vosk
 • 2 balenia zlomeného umelého skla pre precvičenie poranení sklom
 • 4 vačky s pumpičkovými vývodmi
 • 1 balenie metylovej celulózy na zahustenie krvi
 • 2 imitácie kože pre prilepovacie rany
 • 6 lopatiek
 • 10 ústnych lyžíc
 • 1 paleta
 • 1 nožnice
 • 1 zrkadlo
 • 1 odmerka
 • 2x falošná špina
 • 2 z každej make-up ceruzky: červená, modrá, hnedá, biela, žltá, čierna, telová
 • 2 plastické modelovacie pasty: biela a tmavá
 • 1 glycerín na simuláciu potenia
 • 1 studený krém
 • 1 minerálny olej
 • 1 drevené uhlie
 • 3 latexové simulácie jaziev
 • 2x petrolejový rôsol
 • 2 tlakucitlivá páska
 • 10 vatových guličiek
 • 10 vatových čistidiel
 • 1 balenie utierok
 • 6 make-up špongiíSimulačná súprava 4

Krvácajúce rany: (spolu s pumpou a zásobníkom)

 • 1 otvorená amputácia
 • 2 fraktúry ramennej kosti
 • 2 fraktúry holennej kosti
 • 2 fraktúry stehennej kosti
 • 1 odsávacia rana hrude
 • 2 strelné rany dlane
 • 1 zranenie čeľuste
 • 1 rozdriapanie čela
 • 2 zranenie brucha s vysunutými vnútornosťami

Nekrvácajúce rany:

 • 36 lepivých tržných rán a otvorených fraktúr
 • 1 fosfórové popálenie na ruke
 • 1 tvár v šoku
 • 2. a 3. stupeň popálenia tváre
 • 2. a 3. stupeň popálenia hrude
 • 2. a 3. stupeň popálenia chrbta
 • 2. a 3. stupeň popálenia ruky
 • 2. a 3. stupeň popálenia predlaktia

Príslušenstvo:

 • 2 hmlové spreje
 • 3 fľaše umelej krvi
 • 5 balení krvneho prášku
 • 2x simulačný vosk
 • 2 balenia zlomeného umelého skla pre precvičenie poranení sklom
 • 4 gélové farby: biela, modrá hnedá a červená
 • 1 balenie metylovej celulózy na zahustenie krvi
 • 1 imitácia kože pre prilepovacie rany
 • 2 lopatky
 • 6 ústnych lyžíc
 • 1 zrkadlo
 • 2x falošná špina
 • 2 plastické modelovacie pasty: biela a tmavá
 • 1 studený krém
 • 1 drevené uhlie
 • 1 petrolejový rôsol