Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

Dostupnosť
  LABORATÓRIÁ, UČEBNE, DIELNE

  Laboratórium alebo Odborná učebňa FYZIKY

  Pred tým, ako sa pustíte do práce na príprave novej učebne alebo laboratória, je dôležité stanoviť si účel využitia – bude Vaša nová učebňa slúžiť len pre vyučovanie fyziky alebo aj iných predmetov? Lebo:

  Druhým krokom je premyslieť si, ktoré médiá (elektrina, voda, odpad, plyn) budú v učebni alebo laboratóriu využívané, a či sú v priestore dostupné a prístupné. Rozvody médií od učiteľského pracoviska k žiackym stolom je možné viesť rôznymi spôsobmi (Zobraziť fotogalériu)

  Tretím krokom je vybaviť učebňu alebo laboratórium vhodnou školskou tabuľou a vybrať si učiteľské pracovisko na mieru (Zobraziť fotogalériu)

  Možno sa rozhodnete vo vašom novom laboratóriu alebo učebni zrekonštruovať, alebo vybudovať počítačovú sieť a IKT vybavenie. Inšpirujte sa ponukou edukačnej techniky a výučbových softvérov

  Nezabudnite na vybavenie učebne, laboratória alebo kabinetu odporúčanými sadami učebných pomôcok a prístrojového vybavenia alebo vyberajte z aktuálnej ponuky učebných pomôcok

  Na záver len pár tipov – práce je možné rozdeliť do etáp – podľa priestorových aj finančných možností školy. Na prípravu priestoru – rozvody, podlahy, médiá – môžete využiť miestne dostupných odborníkov, s ktorými vieme vopred odkonzultovať technické požiadavky na prípravu učebne. Veríme, že Vaša nová učebňa alebo laboratórium bude inšpiratívne, praktické a krásne miesto.

  Produkt pridaný do porovnávania!