Kategórie

TOP PRODUKTY

Euklides geometria v rovine

Pomocou programu Euklides geometria v rovine vyriešite jednoducho a presne rôzne geometrické cvičenia. Pri digitálnom geometrickom zostavovaní konštrukcie, prvky na obrázku sú mobilné, zatiaľ čo vychádzajúce body zostávajú konštantné.Týmto ľahko nájdeme hranice zostavovanej konštrukcie. Euklides nie je dostupný v slovenskom jazyku. Minimálny odber 10 licencií.

Priehľadná konštrukcia

Každý z pripravených objektov je možné vyfarbiť, alebo použiť rôzne štýly čiar pri zobrazovaní. Ktorýkoľvek z objektov môžeme vypnúť alebo znovu zapnúť. Pomocné čiary, ktoré nie sú pri konečnom výsledku dôležité sa dajú skryť jedným kliknutím.K objektom môžu byť pripojené značky (body, priamky, ...) ktoré môžu obsahovať poznámky, alebo s ich pomocou zobraziť dynamické parametre objektov (napríklad súradnice bodov, dĺžka línie). Značky je možné zapnúť alebo vypnúť pre každý objekt.

Základné alebo komplexné

Program je založený na 6 základných krokoch Euklidovej konštrukcie,ktorými postupným zadávaním pripravíme úlohu. Popri základných krokoch sú dostupné viaceré konštrukčné kroky(konštrukcia dotyčnice zo základných objektov), Program je schopný vykonávať všetky základné geometrické transformácie(reflexie proti osi, alebo stredu, translácia, rotácia, projekcia, inverzie).

Konštrukčné kroky

Popis jednotlivých krokov, ktorými sme sa dopracovali ku konštrukcii je nevyhnutný, pretože ich pomocou môžeme proces a výsledok zopakovať. Viditeľný nebude iba konečný výsledok ale aj jednotlivé kroky pomocou ktorých sme sa k výsledku dopracovali. V programe sa dajú používať aj makrá(vlastné postupy
konštrukčných krokov), ktoré je možné uložiť a používať v nasledujúcich projektoch.

Animované stopy

Spustením počiatočných bodov hotovej konštrukcie pozdĺž zadanej krivky sa zobrazia kroky ktorými sme k stavbe dospeli. Z bodov tvoriacich elipsu pomocou stôp vykreslíte krivku celej elipsy. Program prostredníctvom animácie zobrazí pohyb alebo fázy jednotlivých krokov, ktoré sa dajú prehrávať. Parametre animácie ( počet fáz, rýchlosť, smer a iné vlastnosti) sa dajú kalibrovať a hotová animácia uložiť.

  40,00 €
10 40,00 € 40,00 €
Produkt pridaný do porovnávania!