Kategórie

TOP PRODUKTY

euler3D priestorová geometrická konštrukcia

Okrem zobrazenia priestorových útvarov a plôch, priestorový geometrický konštrukčný softvér Euler3D umožňuje úpravu týchto objektov s vysokým stupňom matematickej kontroly (skúmanie rovinného rezu,rozdelenie mnohouholníkov na trojuholníky). Euler3D nie je dostupný v slovenskom jazyku.

Priestorová súradnicová sústava
Najväčšia dátová jednotka programu je projekt. Útvary v projekte sú definované svojimi vrcholmi, hranami a stranami. Vrcholy sú definované svojimi súradnicami (X, Y, Z), hrany sú definované výberom ich počiatočných a koncových vrcholov, strany sú definované výpočtom ich definujúcich vrcholy. Okrem číselných hodnôt súradníc, používateľ môže používať konštanty, predtým importované do projektu (definované pomocou písmen ABC).

Personalizácia

Pri kontrole útvarov pre lepšiu prehľadnosť môžete používať rôzne fólie k stranám, vrcholom a hranám ktoré sa dajú podľa potreby zapínať a vypínať. Okrem predvoleného číslovania sa hrany, vrcholy a strany dajú označovať nálepkami pre primerané zobrazenie ich môžete aj vypnúť. Pre realistický vzhľad sú k dispozícií dva svetelné zdroje. Tie môžu byť upevnené na jednom mieste alebo môžu byť nastavené tak, aby sledovali pohyb kamery.

Priestorové transformácie

Rovinné zrkadlenie, posunutie, otáčanie okolo osi a posunutie v smere osi je možné vykonať za sebou ako výsledok niekoľkých transformácií. Pri nastavení parametrov sa dajú previesť aj komplexné transformácie ako je napríklad rotácia okolo zvolenej hrany alebo rovinné zrkadlenie.Pomocou transformácií sa dá rýchlejšie pripraviť aj mnohosten, keďže nemusíte zadávať každú súradnicu vrcholu jednotlivo. Pri zadaní súradníc niekoľkých vrcholov ich zrkadlením, posúvaním alebo otáčaním program automaticky vygeneruje súradnice nových vrcholov.

Vbudované aplikácie

Program umožňuje prípravu telies s rotačnou symetriou, ako je napríklad kužeľ, guľa. Popritom je možné duálne zobrazenie útvaru aplikovaním polarity gule. Pomocou animácií budú aj zložitejšie priestorové prepojenia (napr.objem štvorstena) zrozumiteľnejšie. Jedným z najväčších predností programu je jeho kompatibilita s inými matematickými softvérmi (Maple, Mathematica). Pripravené útvary sa dajú exportovať do rôznych formátov, niekoľko typov súborov umožňuje dokonca aj čítanie dát.

40,00 € 35,20 €
1 40,00 € 35,20 €
Produkt pridaný do porovnávania!