Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

Dostupnosť
  LABORATÓRIÁ, UČEBNE, DIELNE

  Dielňa alebo Odborná učebňa POLYTECHNIKY

  Pred tým, ako sa pustíte do práce na príprave novej učebne alebo laboratória, je dôležité stanoviť si účel využitia – bude Vaša nová učebňa slúžiť len pre vyučovanie polytechniky alebo aj iných predmetov? Lebo:

  Druhým krokom je premyslieť si, ktoré médiá (elektrina, odsávanie) budú v učebni alebo dielni využívané, a či sú v priestore dostupné a prístupné. Rozvody médií od učiteľského pracoviska k žiackym stolom je možné viesť rôznymi spôsobmi.

  Tretím krokom je vybaviť učebňu alebo laboratórium vhodnou školskou tabuľou a vybrať si učiteľské pracovisko na mieru

  Nezabudnite na vybavenie dielne alebo laboratória odporúčanými sadami učebných pomôcok a prístrojového vybavenia alebo vyberajte z aktuálnej ponuky učebných pomôcok

  Na záver len pár tipov – práce je možné rozdeliť do etáp – podľa priestorových aj finančných možností školy. Na prípravu priestoru – rozvody, podlahy, médiá – môžete využiť miestne dostupných odborníkov, s ktorými vieme vopred odkonzultovať technické požiadavky na prípravu učebne. Veríme, že Vaša nová učebňa alebo laboratórium bude inšpiratívne, praktické a krásne miesto.

  Produkt pridaný do porovnávania!