Kategórie

TOP PRODUKTY

LABORATÓRIÁ, UČEBNE, DIELNE

Dielňa alebo Odborná učebňa POLYTECHNIKY

Pred tým, ako sa pustíte do práce na príprave novej učebne alebo laboratória, je dôležité stanoviť si účel využitia – bude Vaša nová učebňa slúžiť len pre vyučovanie polytechniky alebo aj iných predmetov? Lebo:

Druhým krokom je premyslieť si, ktoré médiá (elektrina, odsávanie) budú v učebni alebo dielni využívané, a či sú v priestore dostupné a prístupné. Rozvody médií od učiteľského pracoviska k žiackym stolom je možné viesť rôznymi spôsobmi.

Tretím krokom je vybaviť učebňu alebo laboratórium vhodnou školskou tabuľou a vybrať si učiteľské pracovisko na mieru

Nezabudnite na vybavenie dielne alebo laboratória odporúčanými sadami učebných pomôcok a prístrojového vybavenia alebo vyberajte z aktuálnej ponuky učebných pomôcok

Na záver len pár tipov – práce je možné rozdeliť do etáp – podľa priestorových aj finančných možností školy. Na prípravu priestoru – rozvody, podlahy, médiá – môžete využiť miestne dostupných odborníkov, s ktorými vieme vopred odkonzultovať technické požiadavky na prípravu učebne. Veríme, že Vaša nová učebňa alebo laboratórium bude inšpiratívne, praktické a krásne miesto.

Produkt pridaný do porovnávania!