Kategórie

TOP PRODUKTY

Projekty pre Stredné školy

Na základe pripravovanej výzvy Vám ponúkame komplexné vybavenie vzorových učební pre odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie.

Aktuálna výzva:

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí pre rok 2021:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2021-68-a-samotnu-prilohu-pod-nazvom-vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-kodom/1124-67-1124-17131/

Vzorový výber študijných odborov:

Vybavenie odborných učební:

Odporúčaná didaktická technika do projektu:


Produkt pridaný do porovnávania!