Kategórie

TOP PRODUKTY

Projekty pre Stredné školy

Na základe aktuálnej výzvy Vám ponúkame prepracované návrhy extra hodín / krúžkov pre žiakov a učiteľov.

Aktuálna výzva:

Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Skrátený prehľad:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=0beaedc9-7fae-4a83-8066-14590028229b

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke:
https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

Zoznam extra hodín / krúžkov:

 • Konverzačné cvičenia pre cudzie jazyky
 • Filmové laboratórium
 • Chémia v 3.tisícročí
 • Fyzika v 3. tisícročí
 • Biológia v 3. tisícročí
 • Laboratórium programovania
 • Zelená energia
 • Kreatívne Laboratórium
 • Spracovanie materiálov
 • Súťaž Vodíkových autíčok
 • Montážne cvičenia - Industry 4.0
 • Laboratórium elektroniky
 • Stretnutia učiteľov

Odporúčaná didaktická technika do projektu:

                                                                                 


Produkt pridaný do porovnávania!