Kategórie

TOP PRODUKTY

Projekty pre Stredné školy

Na základe pripravovanej výzvy Vám ponúkame komplexné vybavenie vzorových učební pre odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie.

Aktuálna výzva:

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí pre rok 2021:
https://www.mpsr.sk/download.php?fID=20444

Vzorový výber študijných odborov:

 • 2381 Q Strojárstvo
 • 2387 M Mechatronika
 • 2675 M Elektrotechnika
 • 2694 M Informačné a sieťové technológie
 • 2840 M Biotechnológia a farmakológia
 • 2880 K Chémia a životné prostredie
 • 3678 H Inštalatér
 • 3916 M Životné prostredie
 • 3920 M Polytechnika
 • 4336 M-01 Veterinárne zdravotníctvo
 • 4512L Poľnohospodárstvo
 • 5361 M Praktická sestra
 • 6444 K Čašník, servírka
 • 6445 K Kuchár
 • 8541 H Umelecký kováč a zámočník

Vybavenie vzorových učební:

Vybavenie odborných učební:

Odporúčaná didaktická technika do projektu:


Produkt pridaný do porovnávania!